Nickerie.Net, woensdag 21 juni 2006


Hamdard Nickerie niet bang voor concurrentie

Nickerie - Naar aanleiding van de reactie van Pandit Panday van Nickerie op het artikel ‘Nickerie in de ban van menselijke resten’, in DBS van dinsdag 13 juni 2006, wenst de directie van de begrafenisonderneming Hamdard, die ook is gevestigd in Nickerie en als zodanig haar diensten over het gehele land aanbiedt, het volgende aan DBS mede te delen: Ten eerste betreurt zij het ten zeerste dat menselijke resten na een crematie overblijven en op het crematie-oord rondslingeren.

Evenwel is dit, zoals het Assembleelid en voormalige DC van Nickerie heeft opgemerkt, een zaak die geheel in handen ligt van de familie van de overleden persoon, die het als een morele dan wel sociale plicht op zich heeft genomen om de crematie in goede banen te leiden en in zijn geheel af te ronden. Dit houdt dan ook in dat waar de crematie heeft plaatsgevonden, helemaal schoon moet worden achtergelaten. Het werk van Hamdard houdt in dat zij de gehele crematie moet voorbereiden tot het moment dat het vuur, zoals de Hindoe-cultuur dat voorschrijft, door het daartoe aangewezen familielid is aangestoken. Pandit Panday, die ook een begrafenisonderneming in Nickerie exploiteert en tevens het beroep van geestelijke uitoefent, is hiervan volledig op de hoogte.

Zijn uithaal naar Hamdard is vanwege de concurrentiepositie heel goed te begrijpen. Wie zou niet bij een unieke gelegenheid als deze de beschuldigende vinger naar de andere partij willen wijzen? De doorsnee nuchter denkende Nickerianen weten wel veel beter waar het soms misgaat. Het is verder toch ook heel prettig te moeten vernemen dat in het vervolg de politie de begrafenisondernemingen, waar nodig, zal bijstaan en ook zal meehelpen om erop toe te zien dat zaken in goede banen worden geleid. Overigens wenst Hamdard alles in het werk te stellen om er naar toe te werken dat de ziel van de overledene de eeuwige rust ten deel valt, aldus de directie van Hamdard Nickerie.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

20-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics