Nickerie.Net, donderdag 22 juni 2006  


OW ontwatert Nannigebied

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Door de sluisdeuren van de Nannisluis te vervangen met nieuwe stalen deuren, heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) Sectie Nickerie gezorgd voor de ontwatering van het hele Nannigebied. Met deze aanpak ondervindt het gebied geen wateroverlast meer. “Ongeveer 2.000 hectare rijstareaal is veilig gesteld,” zegt sectiehoofd Maheshwarpersad Badal.

Rijstboeren hebben in de afgelopen seizoenen vaker problemen ondervonden van de niet goed functionerende sluisdeuren. "We hebben te veel problemen gehad bij het lozen van het water uit onze rijstvelden, omdat het water niet kon wegtrekken", zegt rijstboer Mukesh Bharos van de Nannipolder. Hij beplant meer dan tachtig hectare in dat gebied. "Deze aanpak betekent ook dat de boeren straks ook geen problemen meer zullen ondervinden bij het droogleggen van hun arealen", vindt Bharos. Een optimale waterbeheersing kan hierdoor worden bewerkstelligd.

Volgens Badal is het departement ook bezig bepaalde werken uit te voeren in andere landbouwgebieden. Op verzoek van Harinandan Oemraw, ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) en Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West, heeft Badal enkele weken terug twee hydraulische graafmachines en een dragline ingezet om het wateroverlastprobleem van de Uitbreiding Groot Henarpolder I op te lossen. Het ministerie van OW heeft voor de eerste helft van dit jaar al ongeveer 36,5 km aan irrigatieleidingen opgeschoond in de verschillende landbouwgebieden. "Op deze manier zijn wij ook bezig assistentie te verlenen aan andere ministeries om zodoende de problemen van rijstboeren te helpen wegwerken", zegt Badal. Het ministerie van OW heeft nog enkele projecten in de pijplijn voor het rijstdistrict.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,21/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics