Nickerie.Net, woensdag 21 juni 2006  


Ontsluiting Zuid-Amerika kost US$ 37 miljard

door Vernon Texel

Paramaribo - Ontsluiting van Zuid-Amerika zal de landen 37 miljard dollar kosten, aldus berekeningen van het Braziliaanse ministerie van Planning. Alleen al het fysiek integreren van de noordelijke as, waarvan Suriname deel uitmaakt, kost 14 miljard US dollar. In 2000 hebben de landen op het continent besloten hun infrastructuur op elkaar aan te sluiten via het Zuid-Amerikaans Infrastructurele Integratie Initiatief, IIRSA. Suriname zal samen met BraziliŽ, Guyana, Frans-Guyana en Venezuela 366 miljoen US dollar moeten opbrengen om zijn deel van het integratieplan te financieren. De grootste hap Ė 11,6 miljard US dollar Ė gaat naar de integratie van het wegennet van Peru, BraziliŽ en Bolivia. De fysieke integratie moet in 2010 zijn afgerond.

Aangenomen wordt dat 20 van de 37 miljard door publiek-privaat partnerschap bijeen gebracht wordt. Onder meer de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is grote voorstaander van dit plan en moedigt de twaalf landen aan het op de kortst mogelijke termijn uit te voeren. Suriname is nu op zoek naar financiŽn om zijn deel aan dit megaproject bij te dragen. De rehabilitatie van de Oost-Westverbinding kost 54 miljoen US dollar. Het gaat om 100 kilometer weg die gereconstrueerd moet worden, terwijl zeker 270 kilometer gerehabiliteerd zal worden. Een haalbaarheidsstudie zal moeten uitwijzen wat het definitieve kostenplaatje zal zijn. In totaal moeten er 335 projecten worden uitgevoerd om de tien hubs op het continent met elkaar te verbinden. Voor Suriname zijn twee projecten goedgekeurd, de verbetering van de Oost-Westverbinding tussen Nieuw-Nickerie en Albina en de brug over de Marowijnerivier. Volgens een tentatief budget gaat de constructie van deze oeververbinding 51 miljoen US dollar kosten. De IDB-BraziliŽ is nu druk doende snelwegen aan te leggen van en naar zijn buurlanden. Het infrastructureel project dat Suriname raakt, wordt de Guyana Schild Hub genoemd, dat beter bekend staat onder de Arco Norte.-


Meer achtergrond info (Red. Nickerie.Net)

Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA)

Meeting of the Executive Technical Group Andean, Amazon and Guyana Shield Hubs, BogotŠ, Colombia 1-4 juni 2004

Opzet van de vergadering

De eerste dag van de vergadering werd gewijd aan de nodige toespraken van de vertegenwoordigers van het gastland en de vertegenwoordiging van de uitvoeringsstuurgroep (Executive Steering Committee) van IIRSA. Tevens werd de methodologie die gebruikt zou worden ter beoordeling van de projecten onder de loep genomen.

Op verzoek van de delegaties werd het programma gewijzigd waarbij de nodige presentaties opgezet door het technisch coŲrdinerend commitee (technical CoŲrdinator Committee (CCT))

gelijk na het officieel gedeelte werden gehouden. De presentaties betroffen de bestaande groepen in de drie te bespreken Hubís genaamd Andean, Amazon en Guyanese Shield Hub. Behandeld werd de projecten in de verschillende groepen, de strategische visie van de verschillende groepen en de mogelijke bottlenecks die worden opgelost bij het uitvoeren van de geliste projecten.

De resterende vergaderdagen werden gewijd aan het onderhandelingsproces waarbij de eerste dag de Amazonas Hub aan de orde kwam. Deze Hub bestaat uit de landen Colombia, Ecuador, Peru en BraziliŽ. Zoals bekend is "synergie" belangrijk bij het bepalen van de groepen. Dit wil niets anders zeggen dan dat de projecten in die regio als geheel genomen een grotere bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. De synergie optimaliseert de positieve beÔnvloeding en zorgt voor het aantrekken van investeringen. Deze hub bestaat uit 8 groepen van Projecten.

De derde dag kwam de Andean Hub aan de orde waarbij de landen Venezuela, Colombia, Peru, Ecuador en Bolivia aan de onderhandelingstafel plaatsnamen. Deze Hub bestaat uit 11 project groepen.

De Guyana Shied Hub kwam op de laatste dag, 4 juli aan de orde. Aan de onderhandelingstafel zaten de landen Suriname, Guyana, Venezuela en BraziliŽ. Deze Hub bestaat uit vier groepen van projecten geÔdentificeerd door de volgende anker projecten:

Interconnection Venezuela- Brazil;

Interconnection Guyana- Brazil;

Interconnection Venezuela- Guyana;

Interconnection Guyana- Suriname-France Guyana- Brazil.

Het anker project in groep 4 is de Oost- West verbinding Georgetown Ė Nieuw-Nickerie- Paramaribo- Albina- St. Laurent-Amapa.

Omdat de IIRSA organisatie met geografische kaarten werkt waarbij zowel de oost als de west grens van Suriname incorrect zijn weergegeven heeft Suriname tijdens de vergadering protest hiertegen moeten aantekenen om het juridisch proces waar zij thans in verwikkeld is niet te schaden.

Aan de onderhandelingstafel werd allereerst de gelegenheid geboden om nieuwe projecten te introduceren. Suriname had als nieuwe projecten twee energie projecten met name de Tapanahoni Omleiding en de transmissielijn Oost- West (Paramaribo-Albina-St. Laurent en Paramaribo- Nw- Nickerie-Guyana. Tevens werd ter plaatse, vanwege bilaterale afstemmingen die plaats hadden gehad tussen Suriname- Guyana en Suriname- Venezuela, het project "Brug over de Coratijnrivier, locatie Apoera/Orealla" geÔntroduceerd.

De bilaterale gesprekken hadden tevens tot gevolg dat Suriname niet alleen in groep 4 maar ook in groep 3 werd opgenomen omdat Venezuela voorstelde de interconnection Ciudad Guyana in Venezuela naar Georgetown in Guyana voort te zetten tot de grens met Suriname. Groep drie onderging als gevolg hiervan een uitbreiding waarbij deze groep bestond uit een wegverbinding vanuit Venezuela naar Georgetown met een voortzetting via Bartica, Rockstone, Linden naar Orealla/Apoera. Om de verbinding Orealla/Apoera te maken is dus een brug Guyana-Suriname voorgesteld op die betreffende locatie. De projecten die Suriname als gevolg hiervan heeft gelist zijn tot nu toe:

 

 Projects Suriname in the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA)

Estimated costs

Nieuw Nickerie Ė Paramaribo Ė Albina Road improvements

40,000.00

Bridge Marowijne River international crossing

50,000.00

500 MW Hydroelectric Power Plant

 

Reconstruction of the second East - West (further south) connection between Albina, Paramaribo, Zanderij, Apura and from there to New Nickerie

125,000.00

Electrical power interconnection Suriname -French Guyana

60,000.00

*High voltage transmission line from Paramaribo - Nickerie (South Drain) - Guyana (Corriverton)

 

*300 MW Hydroelectric Power Scheme (Tapanahoni Diversion).

871,000.00

*Bridge Coratijn River international crossing

 

Note *new projects

De onderhandelingen hebben in een zeer gemoedelijke sfeer plaatsgehad waarbij alle vier groepen van projecten als feasible werden geprojecteerd (zie bijlage 3). Het systeem dat gebruikt wordt door het technisch uitvoeringscomitť heeft als mogelijkheid dat na het toevoegen van de waarden in de verschillende categorieŽn als eind resultaat de haalbaarheid van het project geprojecteerd wordt in een assenstelsel. In dit assenstelsel staat op de x-as de bijdrage aan duurzame ontwikkeling en op de Y-as de feasibility (uitvoerbaarheid). Deze software is genaamd expert choice. Het evaluatie proces resulteert in de classificatie van de groep van projecten van elke Hub, aan de hand van de invloed op duurzame ontwikkeling en haarbaarheid voor implementatie.

 

De resultaten kunnen zijn:

High voor Feasibility en medium voor contribution to sustainable development;

High voor Feasibility en High voor contribution to sustainable development;

Low voor Feasibility en High voor contribution to sustainable development;

Low voor Feasibility en medium voor contribution to sustainable development.

De Guyana Shield Hub projecten zaten allen in de categorie High/High met verschillende waarden voor Feasibility en Contribution to sustainable development. Gezien de plaats van groep vier leveren deze projecten een grotere bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een mindere bijdrage aan feasibility dan de andere projecten in deze hub. Belangrijk is om aan te geven dat de andere landen aan de onderhandelingstafel steeds vielen over het feit dat de projecten in groep 4 zeer afhankelijk zijn van de goodwill van de Fransen gezien het feit dat zowel aan de Surinaamse als aan de Braziliaanse zijde projecten zijn geÔdentificeerd die de goedkeuring van Frankrijk behoeven bij uitvoering. De waardering van groep 4 viel op bepaalde punten wat laag uit omdat de Fransen dus niet aanwezig waren om blijk van hun ondersteuning te geven.

De vervolg activiteiten inzake de rating van projecten zoals afgesproken houden verband met het toetsen van het systeem betreffende de werkelijke uitvoerbaarheid. Elk land heeft als taak mee gekregen de projecten op nieuw te bekijken betreffende de haalbaarheid en ze voor financiering op te geven.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,21/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics