Nickerie.Net, donderdag 22 juni 2006  


Vee moet uit landbouwgebied

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Bhajo Tewari moet zijn vee onmiddellijk verwijderen uit de Uitbreiding Groot Henarpolder I. De afgelopen weken hebben rijstboeren herhaaldelijk geklaagd over het loslopend vee, dat voor overlast zorgt. Districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar heeft na de klachten een onderzoek ingesteld.

Blijkt dat de rijstboeren vooral ’s nachts last ondervinden van loslopend vee in dat gebied. “Onze jonge padieplanten en het gewas worden opgevreten door een kudde vee van meer dan dertig beesten”, zegt rijstboer Bhaskranand Seopersad. Volgens hem laat Tewarie zijn koeien grazen op terreinen die niet zijn ingezaaid en ook niet aan hem toebehoren.

Seopersad wijst erop dat de Uitbreiding Groot Henarpolder I geen veeteeltgebied is, maar uitsluitend bestemd is voor de landbouw. “Overdag worden de beesten zogenaamd binnengehouden en in de vooravond, wanneer de rijstboeren het gebied hebben verlaten, worden de koeien losgelaten.” Shankar heeft Tewari opgedragen zijn vee te verwijderen uit het gebied. Gebeurt dat niet, dan zal de dc met de hulp van de politie het vee laten schutten.

Tewarie ontkent dat hij de beesten opzettelijk loslaat op andermans terrein, om de aanplant te vernielen. Intussen heeft Shankar contact gehad met de ressortcommandant. Van de politieambtenaar verneemt Shankar dat Tewarie een toestemmingsbrief heeft van zijn voorganger, om koeien te houden in dat gebied. “Het is absoluut fout, om mensen toestemming te geven om in landbouwgebieden vee te houden”, zegt Shankar.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,22/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics