Nickerie.Net, maandag 26 juni 2006  


Matai betwijfelt ontmoediging roken door hogere tarieven

Lorenzo Irion

Nickerie - De Nieuw Front-parlementariër, Kries Matai, betwijfelt of het verhogen van invoerrechten op rooktabak en sigaretten zal resulteren in het ontmoedigen van het rookgedrag. In behandeling bij het parlement was gisteren de ontwerpwet ‘Wijziging Wet Accijns Rooktabak en of Sigaretten’.

     Suriname wil overgaan tot het ratificeren van de ‘Raamwerk Conventie over Tabakscontrole’ van de Verenigde Naties, maar wil tegelijkertijd de wet die rookproducten regelt, aanscherpen en in congruentie trekken met de doelstellingen. Volgens de Memorie van Toelichting is één van de maatregelen die de staten in de conventie moeten treffen, het voeren van een zodanig fiscaal beleid ten aanzien van tabaksproducten, dat daardoor de consumptie van tabak wordt verminderd. Dat de staatskas daarmee wordt vergroot, staat buiten kijf, maar als het beoogde doel om het rookgedrag te ontmoedigen niet gehaald wordt, zijn wij nog verder van huis, verwoorden enkele volksvertegenwoordigers hun visie.

     “Als dat de stelling is, denk ik dat het doel niet bereikt wordt. De ervaring leert, dat een roker het artikel aanschaft, hoe duur dat ook is” verduidelijkte Matai zijn zienswijze. Ook extra voorlichting over de nadelige gevolgen van roken op de gezondheid van de roker en de niet-rokers, zoals collega-parlementariërs voorstelden, is goed voor vooral niet-rokers, maar zal geen zoden aan de dijk leggen voor de rokers, vindt hij. Matai vroeg juist meer hulp voor deze laatste groep, die het moeilijker heeft om van de gewenning af te komen. De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Adiel Kallan, is het eens met aanscherping van regels en verboden op alle rookmiddelen in alle openbare gelegenheden, maar legt toch de verantwoordelijkheid bij de roker zelf en bij hen die verantwoordelijk zijn voor anderen die roken, zoals ouders en opvoeders.-. 

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,26/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics