Nickerie.Net, maandag 26 juni 2006  


Rijstboeren uiten bezorgdheid over infrastructuur

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Rijstboeren hebben tijdens het bezoek van vice-president (vp) Ramdien Sardjoe aan de ‘Uitbreiding Groot Henarpolder II’ in Nickerie hun bezorgdheid uitgesproken over de situatie van de verbindingsweg naar dat gebied. Zij hebben de aandacht van de vp gevraagd voor de berm langs de weg, die aanvankelijk vijf meter breed was, maar nu is teruggebracht naar ongeveer anderhalf meter.

 “Indien het onderhoud van de hoofdlozing op dezelfde manier plaatsvindt, zal over een jaar het resterende deel van de berm en vervolgens ook de betegelde weg verdwijnen”, menen de boeren. Volgens Sardjoe is de regering bereid om het hoofd te buigen voor alles dat rechtvaardig is. “Er moeten spoedig voorzieningen en maatregelen getroffen worden om dit probleem op te lossen”, zegt hij. In de ministerraadsvergadering zal hij dit probleem bespreken. De vp onderkent dat er sprake was van wateroverlast in bedoeld gebied, maar hij is er niet van overtuigd dat de rijstboeren vergoed moeten worden voor de schade. De wateroverlast is namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin de boeren uitvoering geven aan hun plicht om de loosleidingen te onderhouden. “Wanneer de boeren in gebreke blijven en als gevolg daarvan een wateroverlastsituatie onstaat, dan moet men de regering niet verantwoordelijk stellen”, benadrukt de vp.

Om het probleem op te lossen, heeft de regering twee weken terug toch middelen beschikbaar gesteld om een aantal voorzieningen te treffen. Door het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zijn er machines ingezet om de hoofdlozingen op te schonen en waar nodig uit te diepen. De vice-president heeft bij dit bezoek ook kennis genomen van de vele klachten van de rijstboeren. “Binnen de regering zal nagegaan worden in welke mate zij in staat is om uitvoering te geven aan de aspiraties en belangen van de boeren”, aldus Sardjoe.-. 

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,26/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics