Nickerie.Net, dinsdag 27 juni 2006  


‘Stop marteling kinderen Tata Colinschool’

Ricardo Carrot, 27/06/2006

Paramaribo - “Ik vind het schandalig dat het zover gekomen is met die geestelijke marteling van kinderen op de Tata Colinschool. Dit mag niet meer gebeuren.” Dat zegt Geor Hering, persoonlijk adviseur van parlementsvoorzitter Paul Somohardjo, die een eind wil aan de geestenbezwering op de school en voorstander is van een wetenschappelijke aanpak.


Natuurgenezer Ro Faria houdt Soraya in bedwang, nadat zij in trance stoelen en tafels omver heeft gegooid in een klaslokaal waarin wierook is gebrand.
 

 “Laten we niet toestaan dat mensen gaan sollen met kinderen.”
     Hering heeft aanstoot genomen aan de berichtgeving rond de zondag gehouden gebedsbijeenkomst van stichting Sabi Yu Rutu, waar leerlingen en ouders in trance raakten. Hij heeft gelijk contact opgenomen met de in Duitsland vertoevende Somohardjo, die dinsdag in Suriname arriveert. Getweeën hebben ze afgesproken om woensdag met deskundigen na te gaan wat er op wetenschappelijk gebied gedaan kan worden aan deze onoverzichtelijke toestand.
    “Wij zijn er niet van overtuigd dat de problemen op de Tata Colinschool met geesten te maken hebben. We moeten nu deskundigen erop los laten. Als die in Suriname niet voorhanden zijn, dan moeten we ze uit het buitenland halen”, zegt Hering. Volgens zijn informatie heeft zich in de Verenigde Staten van Amerika een soortgelijke situatie voorgedaan waarbij achteraf bleek dat de kinderen voedsel genuttigd hadden dat hallucinaties opwekte. Misschien dat ook in Coronie iets gebeurd of gedaan is met voedsel en drank, maar dat moet wetenschappelijk onderzocht worden.
    “Maar zoals het er nu aan toe gaat, zal de regering moeten optreden.” Met minister Edwin Wolf van Onderwijs zal overleg gevoerd worden, omdat de minister aan niemand meer toestemming moet verlenen om rituelen op de school uit te voeren. De stichting Sabi Yu Rutu had echter wel toestemming van de onderwijsinspectie, die toestond dat de sleutels van enkele lokalen werden afgestaan om de rituelen uit te voeren. “Alle goede bedoelingen ten spijt, maar de kinderen lopen meer trauma’s op dan we ons realiseren”, aldus Hering.
    DWT verneemt ondertussen dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling het verzoek van directrice Truus Endt om overplaatsing heeft gehonoreerd. Er is een voorlopige vervanger aangesteld die momenteel in Nickerie is gestationeerd.-.

Weer vreemde taferelen tijdens bevrijdingspoging Tata Colinschool
Nu ook volwassenen in trance


door Ricardo Carrot

Paramaribo - Ouders en leerlingen van de Tata Colinschool hopen op het beste, maar verwachten het ergste als de school in de komende twee dagen niet wordt bevrijd van kwade geesten. Met een gisteren gehouden gebedsbijeenkomst, van de organisatie Sabi Yu Rutu, verwachten de Coronianen eindelijk rust binnen de school. Die zekerheid hebben ze echter niet, want de gebedsdienst was nauwelijks vijftien minuten gaande, toen die flink overschaduwd werd door in trance rakende leerlingen. Vijf van de zes aanwezige scholieren werden het daaropvolgend uurtje meegesleurd in een toestand van vervoering, die op een gegeven moment onoverzichtelijk werd. Ook volwassenen raakten deze keer in trance.

Mevrouw Frankenland van de stichting 'Sabi yu rutu' probeert Cindy Slory, die in trance is geraakt, te kalmeren. Rechts Cindy's moeder. DWT was getuige hiervan. Volgens natuurgenezer Ro Faria, die namens Sabi Yu Rutu de bijeenkomst leidde, is dit gebeurd doordat enkele mensen de zaak met door hun meegebrachte boze krachten in de war gooiden. Daar was hij zeer boos over, omdat zijn werk hierdoor in diskrediet wordt gebracht. “Ef’ yu wan por’ mi fesi, dan mi k’ba,” zei Faria aan één van de geesten, die hij via een leerling aansprak. Hij verduidelijkte later tegenover dWT dat hij zich liever bezighoudt met de individuele genezing van leerlingen, wanneer anderen roet in het eten willen gooien. De natuurgenezer liet de scholieren daarom ook uitrazen, opdat duidelijk kon worden wat daar ronddoolt. Dat beeld heeft Faria wel gekregen, maar hij houdt een slag om de arm voor wat betreft een vervolgactie.
   Volgens hem wilde Sabi Yu Rutu slechts een bijeenkomst hebben, waarin de leerlingen rond een aarden kruik in gebed moesten gaan en alle lasten van zich afzetten. Dat gebeurde alzo, hoewel enkele leerlingen reeds tijdens het eerste gebed door een onzichtbare kracht werden geplaagd. Nadat iemand een ander gebed inzette en een liedje werd gezongen, brak de hel los. Het terrein van de Tata Colinschool was daarna bijkans een uur in de ban van enkele door elkaar gillende leerlingen, en volwassen die probeerden te achterhalen met welke boze macht zij te doen hadden. Opvallend was dat de in trance geraakte leerlingen allemaal liepen naar de lokalen met de nummers 4, 5 en 7. In deze ruimten zouden, volgens bewoners, boze geesten zijn geplaatst, die de leerlingen lastigvallen. Daarom zijn deze lokalen gisteren bewierookt om verdere last te voorkomen. Faria denkt dat de school vanaf gisteren bevrijd is van alle kwaad, omdat alle geesten door middel van gebed zijn verjaagd. Of de situatie werkelijk genormaliseerd is, moeten leerlingen en ouders van de Tata Colinschool nog zien.
     Ze gaan de komende twee dagen in elk geval onzeker tegemoet. Op 27 juni is namelijk de periode verstreken waarin pandit Aneroedh Gangaram Panday de geest van een overleden meisje had ‘gebonden’. Die geest zou de oorzaak zijn van de maandenlang durende problemen op de Tata Colinschool. De pandit had de geest op 27 maart voor drie maanden ergens vastgezet, om die vervolgens een definitieve rustplaats te geven. Dat ritueel is, volgens de hindoe-geestelijke, verstoord, omdat een pastoor van een andere gemeente de door hem geplaatste hindoe-vlaggen heeft verwijderd en vernietigd. Daardoor zou het proces van genezing, dat tot 27 juni moest duren, wreed zijn onderbroken.
     Afgelopen week verklaarde Gangaram Panday tegenover dWT, dat hij niet garant staat voor onrust die na die datum uitbreekt. Op de gebedsbijeenkomst van Sabi Yu Rutu gisteren werd de Almachtige ook gevraagd om de school vanaf maandag te bevrijden van alle boze machten. Faria is zelf bereid de geest van het door de pandit ‘gebonden meisje’ over te nemen. Daartoe moet de hindoe-geestelijke echter wel bereid zijn. De pandit had echter verklaard dat hij zich niet meer met de Tata Colinschool zal bezighouden, maar dat hij zich richt op individuele kinderen, tenzij president Ronald Venetiaan hem persoonlijk voor hulp benadert.-.
 

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,27/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics