Nickerie.Net, dinsdag 27 juni 2006  


Allochtonen in Nederland lijden minder aan kanker

AMSTERDAM - Gemiddeld krijgen mensen van onder meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst veel minder vaak kanker dan autochtonen. KWF Kankerbestrijding verwacht de komende vijfentwintig jaar een kankertoename van zes procent onder allochtone mensen. Dat is vooral het gevolg van vergrijzing van de eerste generatie allochtonen. KWF: „Kanker is immers een ziekte die voornamelijk voorkomt bij ouderen.”

Voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voorspelt KWF hogere groeipercentages: 6 procent in 2005, 11 procent in 2015 en 20 procent in 2030. Volgens de KWF-werkgroep ’Allochtonen & Kanker’ gaan allochtonen minder vaak dood aan vormen van kanker dan autochtonen. „Het aandeel van kanker als doodsoorzaak ligt bij allochtonen gemiddeld de helft lager dan bij autochtonen van dezelfde leeftijd”, aldus KWF. Onder meer het feit dat allochtonen minder roken en drinken dan autochtonen werkt daaraan mee. De ’westerse leefstijl’ draagt volgens de Kankerbestrijding bij aan het risico om een vorm van kanker te krijgen.

KWF Kankerbestrijding vindt dat de communicatie met allochtone patiënten extra aandacht behoeft. Vaak bestaat een taalbarrière tussen patiënt en behandelaar. Daarbij is het lastig familieleden van de patiënt als tolk te laten fungeren, omdat die rol vaak emotioneel te belastend is, aldus de onderzoekers.

Redactie Nickerie.Net: het woord allochtoon betekent letterlijk "uit een ander land" (Gr. allos anders, vreemd, en chtonos, land). Tegenover het begrip allochtoon staat de term autochtoon, dat letterlijk "uit hetzelfde land" betekent.

Bron/Copyright:

 Telegraaf /  Nickerie.net

,27/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics