Nickerie.Net, woensdag 28 juni 2006  


Binnenkort her-operationalisering waterschappen

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De Nickeriaanse gemeenschap is breedvoerig geïnformeerd over de juridische en organisatorische grondslag van de waterschappen, die binnenkort geoperationaliseerd zullen worden. “Het zijn geen nieuwe structuren, maar structuren die welbekend zijn en gewerkt hebben in het verleden,” zei minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

LVV-minister Kermechend Raghoebarsing geeft uitleg over de uitvoering van de waterschappen.-

Volgens de bewindsman zijn zes waterschappen goedgekeurd en afgekondigd voor Nickerie. In dit kader heeft het ministerie een voorlichtingsdag gehouden met als thema Instelling van waterschappen: juridische en organisatorische aspecten. Er is ook informatie verstrekt over hoe een bestuur wordt gekozen en wat de macht is van zo een waterschapsbestuur. Volgens de landbouwminister ligt het in de bedoeling om de rijstboeren een stem te laten hebben in wat er moet gebeuren in hun polder inzake het waterbeheer en de -productie. De bewindsman vindt dat ook de kennis van de rijstboeren nodig is en wil niet dat het fout gaat, zoals in het verleden bij de oprichting van de verschillende coöperaties. Een waterschap kan de waterkalender herintroduceren en kan ervoor zorgen dat de infrastructuur beter onderhouden wordt. De participanten zijn ook aan het woord gelaten om hun mening te geven over de uitvoering van de waterschappen. Zij reageren positief, omdat de rijstsector door de operationalisering van de waterschappen een kans krijgt zich te herstellen.

Bron/Copyright:

DWT

,28/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics