Nickerie.Net, vrijdag 30 juni 2006  


‘Back Track’ op Corantijnrivier blijft - boten krijgen vaste aanmeerplaats

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De zogenaamde ‘back-trackroute’, de illegale oversteek in Nickerie van passagiers in kleine boten over de Corantijnrivier naar Guyana, wordt gehandhaafd.Wel zal de overheid gerichte acties ondernemen om de bedrijvigheid op deze route te ordenen en te reguleren. Dit is het resultaat van een bespreking die districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar heeft gevoerd met de commissies Back Track en Vreemdelingen Beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “De belangen zijn van dien aard, dat wij niet kunnen overgaan tot een abrupte afbouw”, zegt Shankar.

Passagiers op de back-trackroute zijn net gearriveerd in Suriname, zoals al jaren gebeurt. Met de ordening van de route zullen per heden de boten verplicht zijn op een aangewezen locatie aan te meren.-. Hij zegt dat het oorspronkelijk de bedoeling was om binnen een jaar vanaf de eerste bespreking met de commissie de back-trackroute af te bouwen. Maar de regering besliste anders. Inmiddels zijn enkele exercities gepleegd in de voorbereidingsfase. Belanghebbenden die belast zijn met de ordening en regulering, praten binnenkort met alle betrokkenen in de branche. De nodige informatie zal dan verschaft worden. De boothouders die deze route onderhouden, zullen geregistreerd worden, de boten zullen worden gekeurd en veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Belangrijk is dat erop wordt toegezien dat de boten op de door de commissies afgesproken plaats centraal aanmeren.   

 “Het belangrijkste is dat wij het personenverkeer gaan reguleren en geen goederenverkeer”, benadrukt de burgervader. Het laatste is namelijk onderworpen aan strenge regels, wetten, procedures en maatregelen. Passagiers zijn wel in de gelegenheid om een bepaald gewicht aan vracht mee te nemen.    

Deze actie wordt verwelkomd door Dewiednanan Baidjoe, één van de boothouders. Hij is van mening dat er geen  boothouders meer toegelaten moeten worden om de route te onderhouden, daar er voldoende boten zijn. Vandaag start de commissie Back Track Nickerie met een voorlichtingsronde. Na drie weken begint een optimale controle en supervisie op de ‘back-trackroute’.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,30/06/2006

Naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics