Nickerie.Net, vrijdag 30 juni 2006  


Weinig boeren bij workshop over waterschappen in Nickerie

Nickerie - Tijdens een 1-daagse workshop over de instelling van waterschappen waarvan de juridische - als organisatorische aspecten zijn belicht, waren er opmerkelijk weinig boeren aanwezig vergeleken met het aantal boeren dat in Nickerie doet aan landbouw.D e workshop werd ingeleid door de heren Mr.H.A.M.Essed en Mr.B.Ahmadali. Aan de aanwezigen werd uitgelegd wat een waterschap is en hoe deze kundig te beheren, zodat het nut ervan t.a.v. watermanagement goed tot zijn rechten komt in de polders waar zo een waterschap effectief moet functioneren. Mr. Essed ging meer in op het juridische vlak,terwijl Ahmadali breedvoerig sprak over het organisatorisch gedeelte.

Foto: LVV Minister Stanley Raghoebarsing tijdens zijn rede over waterschappen in Nickerie.

Foto: De inleiders Mr.B.Ahmadali en Mr.H.A.M. Essed tijdens de workshop over de instelling van waterschappen in Nickerie.

De waterschappen moeten volgens planning komen in de volgende polders: Sawmillkreek-, Henar-, Hamptoncourt-, van Drimmelen-, Corantijn- en Europolder-Noord.Volgens verder verkregen informatie waren er reeds eerder 14 waterschappen, waarvan vijf wettelijke.

De rest viel onder de DC. Door de jaren heen zijn de meeste van de waterschappen ineen geklapt door mismanagement. Het idée om de waterschappen weer te operationaliseren, vinden de boeren wel goed maar ze hebben nog hun twijfels of dit nog werkelijkheid zal worden, omdat er steeds meer wordt gesproken dan dat er gedaan wordt. Waterschappen hebben in het verleden wel gewerkt, maar heden ten dage is er haast niks van te merken, merkte een boer op tijdens de workshop in de Parochiezaal. De workshop werd verder nog bijgewoond door haast alle DNA leden op het lid H. Ramdien na. Bij de vragenronde dreigde het plotseling uit de hand te lopen toen het lid Doekhie het woord moest voeren en zwaaide met de speech van de R.O-minister die volgens schema ook aanwezig moest zijn op de workshop samen met LVV’s minister Stanley Raghoebarsing, maar zijn bezoek te elfer ure werd afgelast.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,29-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics