Nickerie.Net, zondag 02 juli 2006


Decentralisatieproces Nickerie ver gevorderd

Nickerie - Het decentralisatieproces waarmee het district Nickerie al geruime tijd bezig is, neemt steeds ernstige vormen aan. In een recente presentatie van Mr. Bas Ahmadali in Nickerie was duidelijk te verstaan dat Nickerie niet achterblijft in dit ontwikkelingsproces. Door de jaren heen heeft het contact tussen burger en bestuur veel aan aandacht gewonnen en is ook gebleken dat het Nickeriaanse volk initiatiefrijk is als het gaat om het verkleinen van de soms letterlijke afstand tussen burger en bestuur.

Foto: Mr. Bas Ahmadali tijdens zijn presentatie gisteren in Nickerie.

Ahmadali haalde ook aan dat Nickerie beschikt over veel potenties om dingen zelfstandig te doen en waar nodig ook zelf beslissingen te nemen zonder dat Paramaribo hiervoor geraadpleegd hoeft te worden. Bij de verdere uitvoer van het decentralisatieproces is het van belang dat de veelzijdigheid en de inzet op het vergroten van de betrokkenheid van de burgerij en bestuurdienst ook goed geordend zijn. Decentralisatie moet erin resulteren dat beslissingen die al die tijd door een persoon werden genomen veranderen. Met de verdere decentralisatie zal de beslissingsbevoegdheid dichter naar de plaats van impact gaan. Zo zijn de verschillende diensten met duidelijke functies dan ook goed afgebakend in het systeem.

Hierdoor zal de organisatie en de verdere ontwikkeling van het district Nickerie sneller kunnen inspelen op zaken die binnen korte termijn uitgevoerd moeten worden. Een bepaalde mate van autonomie binnen het decentralisatieproces zal dan ook de mensen gemotiveerder maken om zich met hart en ziel in te zetten voor hun woongebied. Enkele aspecten die aan de orde kwamen zijn: districtsfinanciŽn, planning, districtsmanagement team, districtsbestuur en milieu gezondheidsdienst. Voorts zei Mr. Bas Ahmadalie dat de financiŽle decentralisatie waarnaar gestreefd wordt, ook vele voordelen voor Nickerie kan bieden. In zijn krachtige presentatie wees Ahmadalie ook hoe Nickerie haar financiŽle positie snel kan versterken als district en hoe de bevolkingsparticipatie goed gestimuleerd en uiteindelijk geoperationaliseerd kan worden. De rollen van zowel de DR/RR leden zullen dan ook meer tot uiting komen binnen het decentralisatieproces.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,01-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics