Nickerie.Net, zondag 02 juli 2006


Eis levenslang tegen verdachte voor moorden in Nickerie en Commewijne

Paramaribo / Nickerie - Officier van justitie Chandra Algoe heeft gisteren in het Derde Kanton levenslang geŽist tegen de verdachte Radjis Djoegan voor de moord op de 23-jarige Prewien Raghoenath op 25 april van het vorig jaar in het rijstdistrict Nickerie. T.a.v het feit gepleegd in het Tweede Kanton, de moord op de 30 Ė jarige Jamindersingh Achaiber, meer bekend als Mukesh, in het district Commewijne, werd door de officier bij requisitoir gevorderd dat indien de rechter niet mee mocht gaan met haar eis tot levenslang en verdachte een tijdelijke straf oplegt, dat deze straf dan tezamen met de feiten gepleegd in het Tweede en Derde Kanton twintig jaar wordt.

De officier heeft voor het Tweede Kanton deze straf geŽist omdat onze wet geen tweemaal levenslang kent. De ovj gaf te kennen dat er voldoende feiten en omstandigheden aanwezig zijn dat Djoegan zich schuldig heeft gemaakt aan beide strafbare feiten. De raadsman van verdachte pleitte echter voor vrijspraak van zijn cliŽnt omdat hij van oordeel is dat er te veel twijfels zijn in deze zaak. Algoe zei gisteren dat aan de hand van de onderzoeksresultaten en verklaringen van getuigen, gebleken is dat de moord op Achaiber gezocht moet worden in de occulte sfeer. Van Djoegan is n.l bekend dat hij zich bezighield met het occulte en hierdoor een geestelijk overwicht had over beide slachtoffers. Raghoenath is volgens de officier om het leven gebracht omdat hij het een en ander moest hebben geweten over de verdwijning van zijn boezemvriend Mukesh. Achaiber, die altijd contact hield met zijn familie, deed dit vanaf 17 april 2005, de dag waarop hij met verdachte naar Paramaribo was afgereisd, niet meer. Dit wekte veel argwaan bij zijn familie. Weken lange zoekacties - Djoegan zei steeds hem te hebben achtergelaten in een hotel in Paramaribo - konden geen spoor van Achaiber aan het licht brengen, totdat de politie van Commewijne in de late middag van maandag 9 mei 2005 melding maakte dat zij het lijk van een man had gevonden. Na identificatie bleek het te gaan om het ontzielde lichaam van Achaiber, die in verre staat van ontbinding werd gevonden in een verlaten bosrijk gebied.

De modus operandi bij beide moorden bleek hetzelfde te zijn: het hoofd van slachtoffers werd met plastic tape gewikkeld met aan beide polsen en in de halsstreek snijwonden. Daarnaast werden handen en benen vastgebonden met nylon touw. Algoe had gisteren dan ook geen goed woord over voor het verwerpelijk handelen van deze verdachte. Volgens de ovj heeft verdachte twee jongemannen in de bloei van hun leven vermoord. Ook heeft hij met zijn handelen twee families onbeschrijfelijk veel leed toegebracht. De vervolgingsambtenaar hekelde ook het feit dat Djoegan thans voor blind speelt, hopende dat hij vanwege zijn Ďslechteí gezondheidstoestand in vrijheid wordt gesteld. Rechter Krishnapersad Pultoo Ė hij heeft het onderzoek in deze zaak nog niet afgesloten Ė doet op 25 juli uitspraak.

Widjai Ganesh

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,01-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics