Nickerie.Net, maandag 03 juli 2006


WTO-overleg mondt uit in crisis

GENEVE - De onderhandelingen over een vrijere wereldhandel zijn in een crisis beland. Ministers van Handel slaagden er afgelopen weekeinde niet in een doorbraak te bereiken. Dat heeft directeur Pascal Lamy van de Wereldhandelsorganisatie WTO in Geneve gezegd. Het overleg gaat in juli verder.

Lamy gaat de komende weken proberen de belangrijkste partijen in het handelsoverleg nader tot elkaar te brengen. Bronnen bij de handelsbesprekingen gaan ervan uit dat dit een heel zware opgave zal worden. In Genève was dit weekeinde sprake van een 'gebrek aan beweging'. Met name de Verenigde Staten wordt verweten zich star op te stellen.

Voor het overleg in de Zwitserse stad was het hele weekeinde uitgetrokken, maar zaterdag was aan het eind van de middag al duidelijk dat het geen zin had verder te gaan. Of eind juli wel de doorbraak zal zijn bereikt waarop eerder werd gemikt, is nu de vraag. Er wordt zelfs gespeculeerd dat het eventueel september zou kunnen worden. Dat er juist nu geen deadline is gesteld, geeft aan hoe moeilijk de situatie is.

Van de Verenigde Staten wordt in het handelsoverleg onder meer gevraagd de binnenlandse landbouwsubsidies te verminderen. De VS op hun beurt vinden dat ze al voldoende initiatieven in die richting hebben genomen. De Amerikaanse houding vormt voor de overige partijen geen stimulans om zelf toezeggingen te doen.

EU De Europese Unie staat onder druk zijn markt verder te openen voor buitenlandse landbouwproducten. Voor ontwikkelingslanden is dat economisch van groot belang. Met name in Frankrijk, waar de boeren politiek een belangrijke factor vormen, ligt dit echter gevoelig. De westerse landen vinden dat met name landen als India en Brazilië hun markten verder moeten openen voor industrieproducten.

Eerder sprak de Amerikaanse handelsgezant Susan Schwab van een impasse. Zij voegde er toen echter aan toe dat het overleg niet is gestrand. „Het is niet onze bedoeling om de hoop op te geven”, zei Schwab tegen journalisten. EU-commissaris van Handel Peter Mandelson noemde het moeizame overleg „noch een succes noch een ramp”.

Doha-ronde:  De besprekingen in Genève maakten deel uit van de zogeheten Doha-ronde, die eind 2001 begon en moet leiden tot het wegnemen van handelsbelemmeringen op het gebied van vooral landbouw- en industriegoederen. De al jaren slepende onderhandelingen moeten uitmonden in een alomvattend akkoord, waarover de leden van de WTO het bij consensus eens moeten zien te worden.

De druk om een akkoord te sluiten is groot. Nu kan de Amerikaanse regering nog zelf onderhandelingen voeren in het WTO-overleg. Volgend jaar krijgt het Congres meer mogelijkheden zich in de besprekingen te mengen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,03-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics