Nickerie.Net, maandag 03 juli 2006  


Regering klaar voor proces decembermoorden

Eric Mahabier

Paramaribo - De regering staat garant dat de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie “onbevreesd en zonder enige belemmering” haar werkzaamheden ten aanzien van het 8 December-strafproces voortzetten. De staat heeft daartoe “alle nodige maatregelen” getroffen zodat het megastrafproces een vlot verloop kan hebben. Dit zegt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie (JP) aan dWT.

Veiligheid van de betrokken functionarissen, vooral die van het Hof van Justitie (HvJ), is een belangrijke issue bij deze strafzaak. Zonder in verdere details te willen treden zegt Santokhi dat de veiligheid van de rechters de komende periode verder opgevoerd zal worden. “We moesten verder ook ervoor zorgen dat het 8 December-proces goed beveiligd wordt. In dat kader hebben we ervoor gezorgd dat de militaire politie en het Arrestatieteam goed getraind zijn en ook in staat zijn het proces te beveiligen. Het ligt nu aan de rechterlijke macht het werk te doen.” Het HvJ had de regering verder ook gevraagd naar het opzetten van een krijgsraad. “Ook die hebben we opgezet. Wettelijke regelingen om een rechtzaal te gebruiken zijn ook ontwikkeld. We moesten rechters hebben en onlangs hebben we één beëdigd.”

De justitieminister wil niet ingaan op de vraag waar de megazitting gehouden zal worden. “Het ligt aan het Hof te beslissen waar de zitting gehouden wordt. De regering mag niet interveniëren in zaken die te maken hebben met strafzaken. De regering doet wel datgene wat het Hof vraagt en verder ook wat onder de verantwoordelijkheid van de regering valt. Zaken die te maken met het proces vallen puur onder de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie.”

Naar alle waarschijnlijkheid zal het proces in oktober aanvangen. Het hof moet zich namelijk eerst buigen over het hoger beroep dat door de 23 verdachten is ingediend, bij de Krijgsraad omtrent de kennisgeving van verdere vervolging. Het Hof van Justitie, met deze zaak belast, is van 15 augustus tot en met begin oktober op reces.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,03/07/2006

Naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics