Nickerie.Net, dinsdag 04 juli 2006


OW Nickerie investeert SRD 96.000 in Nani sluisdeuren

Nickerie - De Nanisluis die al een hele tijd niet optimaal functioneerde, is nu eindelijk gerepareerd door OW Sectie Nickerie. In de afgelopen dagen hebben personeelsleden van OW de oude sluisdeuren vervangen door vier automatische uit staal opgetrokken klepdeuren. Sectiehoofd M. Badal gaf mee dat er een bedrag van SRD 96.000 hiermee gemoeid is.

Met de uitvoering van dit project is de Nanisluis helemaal weer gereed voor het ontwateren van circa 2000 Ha landbouwareaal. Dit omvat de gebieden Stalweide, Brutoverkaveling, Europolder-West. Landbouwers in deze gebieden kunnen nu gerust hun activiteiten voortzetten en hoeven niet meer te vrezen dat zij last zullen hebben van overtollig water. Van de zijde van OW is ook aangegeven dat dit project sedert november 2005 ingediend is en nu pas is uitgevoerd. Enkele boeren waarmee DBS in contact kwam, hebben kenbaar gemaakt dat ingediende projecten vaak een heel lange weg afleggen, voordat ze door de regering worden goedgekeurd.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,03-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics