Nickerie.Net, dinsdag 04 juli 2006


Waterschappen nuttig voor waterbeheersing

Nickerie - Al jaren klagen onze landbouwers over achterstallig onderhoud van onze waterbeheersystemen. Het ministerie van LVV is nu bezig om prioriteit te geven aan het herstel van beheer middels upgrading van de waterschappen. De afgelopen week werd een workshop gehouden in het district Nickerie in het kader van verbetering van watermanagement met als doel de beheersorganisatie middels waterschappen weer te optimaliseren. Wat wij zien is dat landbouwers heel veel klagen over goede irrigatiesystemen voor water en hoe om te gaan met wateroverlast, maar als het gaat om meeluisteren, meedenken en meewerken gaat,dan saboteren zij de zaak. Dat is heel jammer. Uiteindelijk gaat het om hun voordeel: een betere beheersstructuur rond water.

Heel essentieel voor de landbouwers in Nickerie. De Nickeriaanse gemeenschap is goed geÔnformeerd door het ministerie. De minister himself ging naar Nickerie met zijn adviseurs. Men is ingegaan op de juridische en organisatorische uitgangspunten van de waterschappen. Nickerie kent van ouds al waterschappen en deze worden qua structureren weer in het leven geroepen. Volgens onze minister van LVV zijn er al zes waterschappen binnenkort weer operationeel. Een dergelijke waterschap kent een gekozen bestuur, een zogenaamde waterschapsbestuur. Landbouwers gaan op een democratische wijze met elkaar om en streven het algemeen belang na op welke wijze watermanagement in de polder wordt gevoerd zodat een ieder maximaal profijt van heeft. En dit komt dan de productie van bijvoorbeeld rijst weer ten goede. Een heel goed initiatief. Wat zien wij vervolgens dat deze landbouwers/boeren juist niet wensen mee te werken aan een dergelijk initiatief. Wat krijgen wij nu? Wat een houding!Of bedrijft men politiek met werkelijk alles? Wij zijn erg negatief gestemd in het land over alles, maar waar LVV zijn best doet moeten ook wij een pluimpje geven. Uit veel studies over de teloorgang van onze rijstsector kwam steeds een zaak steevast naar boven: gebrekkige watermanagement en verwaarlozing van onze irrigatiekanalen.

Nu krijgt dit onderwerp de aandacht en wat zien wij tegenwerking of is dit weer geregisseerde tegenwerking? Klagen over wateroverlast zullen boeren altijd, maar meeluisteren en anticiperen, ho maar, daar zijn zij veels te laks voor. Waterschappen zijn heel bekend in Nederland. Nederland is omgeven door water en vergeven van water. Zonder dijken zou Nederland voor een groot deel onder water verdwijnen.Vanuit de geschiedenis van Nederland leren we dat er polders werden drooggemalen om land te winnen voor veeteelt en akkerbouw. Zie daar de grote bijdrage van Nederland aan landbouwproducten en de miljarden die men verdient in de Agro-industrie. Al dit land ligt onder de waterspiegel. Wat doet men om dit land droog te houden en het waterpeil te beheersen? En dit water moet ook schoon blijven. D.w.z. er moeten ontzettend veel maatregelen genomen worden om er voor te zorgen dat we het water kunnen gebruiken voor allerlei doeleinden: drinkwater, recreatie (o.a. zwemmen, vissen, irrigatiedoeleinden), landbouw, etc.. Kortom, er is een leger van mensen nodig om alles in goede banen te leiden. En veel organisaties, die alles besturen. Er is al veel kennis rondom waterschappen en deze kunnen we gebruiken om inzicht te krijgen over de manier hoe het een en ander georganiseerd wordt en wat er allemaal moet gebeuren. Het is een mooie kans om iets weer van stal te halen wat heeft gewerkt.

Maar, onze zwakke plek is nog altijd ons organiserend vermogen. Zijn wij in staat om samen met de lokale gemeenschap voor de totale gemeenschap een visie te ontwikkelen op een beheersorganisatie als een waterschap? Kortom, de neuzen in een richting te laten wijzen? Effectief en efficiŽnt waterbeheer. Dat is wat overheid en maatschappij anno 2006 vragen van waterbeheerders. Het moet goed ťn goedkoop. Om dat te bewerkstelligen wordt een goede informatiehuishouding steeds belangrijker. Daarom juichen wij het initiatief van LVV, maar ook de goede voornemens vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij,toe. Aan de boeren willen wij zeggen: zet je in om samen met ondersteuning van LVV te komen tot grotere schaalvoordelen. Onze rijstsector moet weer tot ontwikkeling komen en dan kan iedereen een beter belegd broodje thuis brengen. Wij hebben alle kansen om voor de Caricom te gaan dienen als een regionale rijstschuur. Niet zo negatief zijn landbouwers, laat je niet negatief beÔnvloeden, gewoon meedoen!

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

(redactioneel artiklel)

,03-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics