Nickerie.Net, zaterdag 08 juli 2006  


Diabetes verpleegkundigen willen erkenning artsen

Lorenzo Irion

Paramaribo - Diabetes verpleegkundigen willen erkend worden. Deze erkenning moet zich vertalen in een intensievere samenwerking met artsen bij de zorg voor patiënten die lijden aan diabetes mellitus, oftewel suikerziekte. De derde groep geslaagden (19) van de Post Basis opleiding Diabetes Verpleegkundige van de Centrale Opleidingen voor Verpleegkundige- en Aanverwante Beroepen (Covab) deden weer een oproep bij de diploma-uitreiking gisteren. De toezegging dat ze op de medewerking mogen rekenen, kregen de geslaagden direct van de artsen die de activiteit bijwoonden.

De verpleegkundigen, Wienamba Bamoeje (staande links) en Jolanda Hardjopawiro (rechts) na hun presentatie 'Eenduidigheid onder de diabetes verpleegkubdigen'. Voor onder, Tilde Froyr van de World Diabetic Foundation die de opleiding financieel ondersteunde. De derde groep geslaagden ( 19) van de Post Basis opleiding Diabetes Verpleegkundige van de Centrale Opleidingen voor Verpleegkundige en aanverwante Beroepen, COVAB, ontvingen gisteren hun diploma's.-

In de presentatie die de geslaagden daarna hielden, lieten ze duidelijk merken zich te willen bundelen om tot uniformiteit te komen. Eenduidigheid in de zorg en samenwerking tussen deze groep verpleegkundigen in de verschillende gezondheidsinstellingen is essentieel. Alvast is er een werkgroep opgezet die activiteiten gaat ontplooien om tot die samenwerking en uniformiteit te komen. Het uitzetten van een kalender moet het mogelijk maken de te organiseren activiteiten goed te coördineren.

Lezingen en voorlichtingsprogramma’s zijn onderdeel van dit programma. Ook doen zij een beroep op de leiding om te mogen participeren in verschillende beleidsactiviteiten en netwerken met diverse disciplines. Directeur Jacyntha Tjon A Tsoi van Covab sprak de geslaagden moed in. Hariette Molijn, waarnemend hoofd Inspectie Verpleegkundige- en Verzorgende Beroepen, zegt dat zowel intramuraal als extramuraal nagegaan zal worden wat de kwaliteit van de zorg is. “We zullen zelfs naar patiënten gaan om ze te vragen wat ze van de zorg vinden.”.

 

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,08/07/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics