Nickerie.Net, maandag 10 juli 2006


SWM Nickerie bezig met spuiwerkzaamheden

Nickerie - De Surinaamse Waterleiding Maatschappij Nickerie is al geruime tijd bezig met het spuien van haar waterdistributienetwerk in de verschillende woongebieden. Vestigingshoofd Rudy Pawirodihardjo zei in een vraaggesprek met DBS dat hiermee een lange rij van klachten wordt verholpen. Een van de meest voorkomende klachten was een te laag waterdruk,waardoor er haast geen of weinig water uit de kranen kwam.

Foto 1: Vestigingshoofd Rudy Pawirodihardjo die dagelijks leiding geeft aan 40 personeelsleden van SWM Nickerie.

Nadat de SWM drukmetingen had gedaan bleek dat er behoorlijk wat verstoppingen waren in het netwerk. De SWM heeft Nickerie-West reeds met succes afgerond. Vuil van meer dan veertig jaren wordt onder hoge druk naar buiten gespoeld. Hiermee wordt zowel ijzer als mangaan oxide die vele jaren vast zaten in de buizen weggehaald.In Nickerie-West is de waterdruk optimaal zegt Pawirodihardjo heel tevreden. Er wordt nu hard gewerkt om binnen een periode van 4-6 maanden de buizen van de resterende woongebieden te spuien. Ook werkt de SWM aan de constante verbetering van haar waterkwaliteit via een zuiveringsproces, waardoor er geen vuil terecht komt in het distributienetwerk.

Foto 2: SWM medewerkers bezig met spuitwerk-zaamheden aan de Fredericiweg te Nickerie. Dit gebeurt na meer dan veertig jaren.

Zo is het distributiestation Sidoredjo behoorlijk gemoderniseerd en voorzien van een schelpen filtersysteem dat in geen 25 jaar daar aanwezig was. In het productiestation Nw. Nickerie zijn er twee zanschelpen filtersystemen.Pawirodihardjo gaf ook aan dat later dit jaar er een derde in bedrijf zal worden genomen.

Foto 3: SWM medewerker E.Moor geeft uitleg over de werking van de nieuwe pompen te Sidoredjo.

Ook dat er voldoende water is in de bronnen. De monitoring hiervan moet wel steeds in de gaten gehouden worden daar in de loop der jaren het verziltingsproces zich heeft gemanifesteerd, wat betekent dat er een toename is van het chloride gehalte. Het ligt in het veschiet om in 2007 Nickerie-Oost ook over te nemen met goedkeuring van het ministerie van NH in samenwerking met Waterleiding Amsterdam met wie de SWM een twinningovereenkomst heeft.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,10-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics