Nickerie.Net, maandag 10 juli 2006  


Bestuursverkiezingen VHP: Bhola Narain nieuwe rivaal Sardjoe

Eric Mahabier

Paramaribo - Bholanath Narain (45), onderdirecteur Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken, is de rivaal van Ramdien Sardjoe (70) bij de zondag te houden hoofdbestuursverkiezingen van de VHP. Dit besluit is door de vernieuwingsbeweging vrijdagavond genomen. Anand Girjasing gaat nu voor de functie van secretaris op de kandidatenlijst.

“Het is plezieriger om tegen Bholanath campagne te voeren, dan tegen een Girjasing of Raghoebarsing, van wie de intenties duidelijk persoonsgericht zijn en ondermijnend en destabiliserend naar de totale partij toe werken”, reageert Sardjoe tegenover dWT. Hij zegt Narain te kennen als een “respectvolle man in de samenleving”, die de partij in deze strijd niet in het openbaar heeft beklad.

Hoewel dit door de vernieuwingsbeweging ontkend wordt, verneemt dWT dat Narain gekandideerd is, mede vanwege de jarenlange religieuze strijd binnen de VHP tussen de Sanatan Dharm- en de Arya Samaadj-stroming. Narain behoort tot de Sanatan Dharm, terwijl Sardjoe en Girjasing ariërs zijn. De meerderheid van de VHP-achterban hangt de Sanatan Dharm aan. Indien dit werkelijk de overweging is, vindt Sardjoe dat hiermee de partij en het landsbelang niet gediend zullen zijn.

Volgens Asiskumar Gajadien van de vernieuwingsbeweging, is Narain gekozen op basis van culturele bewogenheid. Verder wordt hij in staat geacht partijen bijeen te brengen na de verkiezingen. “Narain is wel een prominente figuur in de culturele en religieuze wereld, maar Sanatan en Arya spelen bij ons helemaal geen rol”, weerspreekt Gajadien de geruchten. De VHP mag zeker tot woensdag 12 juli doorgaan met het treffen van voorbereidingen voor de hoofdbestuursverkiezingen van zondag 16 juli.

Kantonrechter mr John von Niesewand doet op die dag uitspraak in het kort geding van leden van de vernieuwingsbeweging (VVV) waarbij gevraagd wordt naar verschuiving van de verkiezingsdatum tot uiterlijk donderdag 21 december. Bij de behandeling van deze zaak in het Derde Kanton vrijdag, heeft de rechter geen uitdrukkelijke opdracht aan het hoofdbestuur gegeven om de voorbereidingen aan te houden totdat er een uitspraak in de zaak komt. De beweging vindt dat het hoofdbestuur tegen het gelijkheidsbeginsel heeft gezondigd door de kiezerslijsten en ledenlijsten niet ter beschikking van hun te stellen. Het bestuur dat zich herkiesbaar zal stellen heeft hiermee een voorsprong in de verkiezingscampagne.

Naar dWT verneemt spelen de kernen een heel belangrijke rol bij de hoofdbestuursverkiezingen. Van de 1215 kiesgerechtigden behoren ongeveer 1014 tot kernbesturen.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,10/07/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics