Nickerie.Net, maandag 10 juli 2006  


Loslopend vee koppijn rijstboeren

Beta Debidien

Nieuw Nickerie - Rijstboeren worden nog steeds geconfronteerd met het probleem van loslopend vee in bepaalde landbouwgebieden in Nickerie. De afgelopen weken hebben boeren van de Uitbreiding Groot Henarpolder I en II herhaaldelijk hierover geklaagd.

 “Onze jonge padieplanten en het gewas worden opgevreten door de beesten”, zegt boer Bhaskranand Seopersad. “Wat dat betreft heeft Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een duidelijk standpunt ingenomen, namelijk dat er geen koeien gehouden mogen worden, omdat het gaat om landbouwgebieden waar aan rijstbouw wordt gedaan”, zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van LVV regio West.

Volgens hem moeten de veeboeren uitkijken naar andere mogelijkheden. “Een van ze is om de beesten over te brengen naar het derde blok van de stalweide in de Nanipolder, dat onlangs toegewezen is aan het ministerie van LVV”, aldus Ganpat. Hij onderkent dat er momenteel problemen zijn binnen het weidebestuur, wat een negatieve invloed heeft gehad op de veeboeren, die nu weigeren hun vee over te brengen naar de weide.

De veeboeren vinden dat er eerst ordening moet komen in de kwestie van de stalweide. Zij hebben de hulp van de overheid, in deze van districtscommissaris Shankar, ingeroepen om in te grijpen, zodat er weer sprake kan zijn van rust onder de leden. Vernomen wordt dat bestuursleden afgelopen zaterdag bij elkaar zijn gekomen, waarbij zij geprobeerd hebben bepaalde zaken recht te trekken.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,10/07/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics