Nickerie.Net, woensdag 12 juli 2006  


Nickerie krijgt borstbeeld Lachmon

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De Vernieuwingsbeweging van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft Nickerie een borstbeeld van wijlen partijvoorzitter Jagernath Lachmon geschonken. Het gebaar komt van CHM-directeur Edmund Kasimbeg, die Lachmon niet persoonlijk heeft gekend. Hij vindt dat Lachmon een groot politiek leider was, die veel heeft gedaan voor land en volk. Het borstbeeld is voorlopig geplaatst in de showroom van CHM, in afwachting van een definitieve standplaats. Er is daartoe al een verzoek ingediend bij de districtscommissaris. "We wachten de beslissing af, waarna de officiële onthulling zal plaatsvinden", zei Kasimbeg.

Ex-VHP parlementarier Liakat Mahawatkhan hangt een mala om het borstbeeld van wijlen partijvoorzitter Lachmon. Het bosrtbeeld staat voorlopig in het CHM-gebouw in het rijstdistrict.Ex-VHP parlementarier Liakat Mahawatkhan hangt een mala om het borstbeeld van wijlen partijvoorzitter Lachmon. Het bosrtbeeld staat voorlopig in het CHM-gebouw in het rijstdistrict.

Oud VHP-parlementariër Leakat Mahawatkhan, die inging op de uitnodiging van Kasimbeg, heeft flink uitgehaald naar de achterban van de partij. Hij vindt het een zeer kwalijke zaak dat geen enkele parlementariër, districtsraadslid of ressortraadslid aanwezig was toen het borstbeeld naar Nickerie werd gebracht, terwijl Lachmon de geestesvader is van de VHP. "Zij willen straks wel met de eer gaan strijken bij de komende bestuursverkiezingen, maar zijn bang om de zaak te komen ondersteunen."

Mahawatkhan riep de Nickerianen op te participeren, opdat het borstbeeld een waardige plaats kan krijgen in het district. Mahawatkhan blikte terug naar 2002 toen reeds was beslist dat het beeld op het Brasaplein zou komen. “Maar dit is nooit gebeurd”, zegt Mahawatkhan.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,13/07/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics