Nickerie.Net, dinsdag 11 juli 2006  


Rijstboeren blij met bereidverklaringen

NIEUW-NICKERIE - “Deze stukken had de regering allang in orde moeten maken, maar ondanks dat zijn we heel blij dat wij vandaag onze bereidverklaringen in handen hebben.” “Wij zijn de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, vicepresident Ramdien Sardjoe en iedereen die daaraan heeft meegewerkt, bijzonder dankbaar, dat een deel van de stukken na dertig en zelfs veertig jaren eindelijk zijn uitgedeeld aan de belanghebbenden.” Zo reageerden rijstboeren gisteren na ontvangst van hun bereidverklaringen. Ook Gopinder Birdja, bestuurslid van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) is bijzonder verheugd over de 370 uitgereikte bereidverklaringen. “De regering heeft eindelijk invulling gegeven aan de roep van de rijstboeren in Nickerie.”

Sinds 2002 zit Birdja samen met SPBA-ondervoorzitter Harinandan Oemraw achter de LVV-ministers aan om de stukken in orde te krijgen. Volgens landbouwminister Kermechend Raghoebarsing wil LVV alle landbouwers helpen hun problemen inzake hun rechten op de gronden op te lossen en heeft hij daarom besloten de afdeling Grondzaken uit te breiden. “Als het nodig is, zullen wij ook in Nickerie voorzieningen treffen om grondzaken geregeld te krijgen”, zei de bewindsman.

De bereidverklaringen zijn van grote waarde. Het geeft de landbouwer de zekerheid om zijn bedrijf uit te breiden en maakt dat de boer ook een banklening kan aanvragen om te investeren. Het in orde maken van de grondbeschikkingen van de rijstboeren is één van de zekerheden die de regering wil verschaffen om kleine zelfstandige producenten te ondersteunen. Andere vormen van zekerheden uit het agrarisch beleid zijn het openen van markten, zodat exporten gegarandeerd zijn en het overdragen van macht aan de boeren via waterschappen. Deze maatregelen zullen de boeren helpen hun ontwikkelingskansen duurzamer te benutten. Met zijn collega Michael Jong Tjien Fa heeft Raghoebarsing afgesproken de overdrachten van andere landbouwers die al langer wachten, zo spoedig mogelijk af te handelen.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,11/07/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics