Nickerie.Net, woensdag 12 juli 2006


Voorjaarsinzaai padie niet meer dan 19.000 hectare

Nickerie - De voorjaarsinzaai van padie die in de maand mei begon, wordt later deze maand afgesloten. Volgens parlementariėr Soedeschand Jairam zal rond de 19.000 hectare ingezaaid zijn. Dit betekent een afname binnen de sector, hoewel de inzaai nog geen directe factor is om de gezondheid van de sector te bepalen. Waarom de inzaai is afgenomen, hangt af van verschillende factoren. Zo is het boerenbestand dat volgens Jairam een paar jaar geleden tussen de 3000-4000 lag, sterk afgenomen naar bijkans 1200. Voorts zijn de verdiensten binnen de sector ook een indicator om te weten hoe het gaat binnen de landbouw.

Foto: Mannen druk bezig met het beladen van meststoffen in een landbouwvliegtuig op het Majoor H. Fernandes vliegveld te Zeedijk.

De kosten zijn inmiddels ook toegenomen. Als voorbeeld haalde hij aan de prijzen van brandstof en ureum. Alles meegerekend kan gesteld worden dat de kostprijs van een baal padie is gaan stijgen. Over enige stabiliteit binnen de landbouw kan nog niet gesproken worden. Elk seizoen gaan er meer mensen failliet of veranderen van beroep. Jongeren die het landbouwersberoep uitoefenden wijken uit naar andere delen van het land om hun geluk te beproeven. Velen gaan volgens Jairam naar de goudvelden in het binnenland. Er is ook een afname geconstateerd waarbij men nu veel minder inzaait met het vliegtuig, omdat arbeid goedkoper is geworden door de toename van werkloosheid in Nickerie. Dat de LVV -minister alles in het werk stelt om de landbouw sector weer op niveau te brengen wordt erg gewaardeerd door Jairam.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,12-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics