Nickerie.Net, donderdag 13 juli 2006


Veel klachten tegen notaris in de Randstad

Merijn Rengers, Volkskrant, 13-07-2006

Amsterdam - Een kleine groep notarissen is verantwoordelijk voor het gros van de klachten die klanten bij de rechtbank indienen. Notarissen uit Amsterdam en Haarlem worden vaker aangeklaagd dan hun collega’s elders in het land, blijkt uit onderzoek door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KN B).

Het onderzoek werd deze week gepubliceerd in Notariaat Magazine, het lijfblad van de notarissen. De klachten worden beoordeeld door Kamers van Toezicht, die deel uitmaken van de rechtbank. In deze kamers beoordeelt een college van rechters en collega-notarissen de eventuele laakbaarheid van het gedrag van de notaris. De kamers verklaren ongeveer de helft van de klachten ongegrond.

Door de toename van het aantal procedures van 188 in 1999 tot 433 vorig jaar, stijgt het aantal notarissen dat ‘gewaarschuwd’ wordt (een maatregel zonder echte repercussies) sterk. Het aantal berispingen, schorsingen en ontzettingen uit het notarisambt is sinds 1999 stabiel.

Volgens Robert Salomons, de voorzitter van de KNB, is de toename van het aantal klachten het gevolg van toenemende mondigheid van burgers, van gebrekkige communicatie door notarissen en van marktwerking in het notariaat. ‘Vroeger stonden onze tarieven bij voorbaat vast, en kon daarover niet worden geklaagd. Nu zijn ze deels vrijgegeven en kunnen klanten hun grieven in een procedure uiten. Dat gebeurt dan ook.’ Salomons is bezorgd over de toename: ‘Elke klacht is er één te veel.

Buitenstaanders onderschatten vaak hoe zwaar het is voor een notaris om in een tuchtzaak betrokken te raken. Dat gaat je als symbool van integriteit niet in de koude kleren zitten.’

Notarissen in Amsterdam worden het vaakst aangeklaagd. In die stad liep in 2005 1 klacht per 2,5 notaris. Daarmee is het aantal klachten in Amsterdam sinds 1999 verviervoudigd. In andere regio’s steeg het aantal klachten eveneens. Ook in Haarlem (1 klacht per 2,75 notaris) en Den Haag (1 klacht per 4 notarissen) wordt relatief veel geklaagd.

Salomons heeft geen goede verklaring hiervoor. ‘Wellicht zijn Amsterdammers eerder geneigd te klagen dan inwoners van andere dele van het land. Of hebben Amsterdamse en Haarlemse notarissen vaker met complexe zaken van doen.’ Gegevens over welke notarissen ooit aangeklaagd, berispt of geschorst zijn, zijn niet openbaar. Daardoor kunnen consumenten nergens nagaan of hun notaris wellicht een vlekje heeft. Terecht, vindt Salomons. ‘Wij zijn erg voor transparantie, maar niet voor naming en shaming.’

Eerder zijn ook een aantal accountants in opspraak geraakt. Gesjoemel met cijfers in bedrijfsrapporten passeerden met een knipoog van de accountants. Nu ook de notarissen ook een behoorlijke imago deuk hebben opgelopen, is de zuivere onpartijdigheid van deze dienstverleners op een behoorlijke helling terecht gekomen.

Bron/Copyright:

Nikerie.Net / Volkskrant

,13-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics