Nickerie.Net, vrijdag 14 juli 2006  


Resultaten Nickerie droppen landelijk gemiddelde vwo en havo

NIEUW-NICKERIE - De eerste resultaten van de Scholengemeenschap Nickerie (SGN) hebben het landelijk gemiddelde van het vwo en havo dit jaar sterk laten droppen. Lag het vwo-resultaat op zes scholen voor de herkansing rond de 67 procent, met dat van de SGN erbij dropt dit naar 63,6 procent. Dat van het havo daalt met 1,2 procent naar 36,8 procent. In vergelijking met het vorig schooljaar zijn op de SGN de examenresultaten van het vwo dit jaar met 10 procent teruggelopen. Die bij het havo en de Algemeen Vormende Fase (AVF) van de Kweekschool zijn op hetzelfde niveau gebleven.

Aan het vwo-examen hebben 78 kandidaten deelgenomen, waarvan 33 (43 procent) direct zijn geslaagd. Twaalf leerlingen (15,6 procent) krijgen een herkansing en 32 (41,6 procent) zijn afgewezen. Bij het havo hebben van de 55 kandidaten zeventien (32 procent) direct de eind-streep gehaald. Bij de Algemeen Vormende Fase (AVF) is dat tien (19 procent) van de 53 kandidaten (zie tabel).

SGN-directeur Niermalkoemar Badloe verwacht dat na de herexamens de resultaten veel beter worden. Een percentage wil hij niet noemen. Oorzaken die volgens hem gemaakt hebben dat vooral het resultaat bij het vwo-examen is gedaald, is op de eerste plaats het afgelopen wereldkampioenschap voetbal. Er is daardoor minder gestudeerd. Daarnaast vonden de leerlingen het examenwerk en met name de economische vakken en Nederlands veel te moeilijk. Het heeft ook gelegen aan de mindere inzet van de leerlingen zelf. Zij maakten vaker geen huiswerk en oefenden de opdrachten thuis niet. Ook de participatie van de ouders was niet wat het wezen moest.

Het haast afgelopen schooljaar was er op de SGN geen sprake van een onrustsituatie. Maar wanneer je in een organisatie werkt, heb je natuurlijk nooit iedereen op n lijn, zegt Badloe. Toch gelooft hij dat deze houding geen enkele invloed gehad kan hebben op de prestaties van de leerlingen.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net /

,14/07/2006

Naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics