Nickerie.Net, maandag 17 juli 2006  


VHP bestuursverkiezingen: huidige top geniet nog steeds het meeste vertrouwen

Tijd van onbetwiste leiderschap voorbij

 

Eric Mahabier

Paramaribo - Aan het jarenlange onbetwiste leiderschap in de VHP is gisteren een einde gekomen. Van de 1009 uitgebrachte stemmen waren 372, zo’n 37 procent, voor Bholanath Narain. Ramdien Sardjoe heeft zich met 617 stemmen gehandhaafd als voorzitter van de VHP. Opvallend is dat 209 stemgerechtigden niet verschenen om hun stem uit te brengen. Met de indiening van een tweede lijst en de daarop volgende verkiezingen is ook een einde gekomen aan het bij acclamatie kiezen van een nieuw bestuur. “Dat behoeft niet te worden vertaald als ontevredenheid. Inderdaad is het zo dat een deel de voorkeur heeft gegeven aan Bholanath Narain en dat moet worden gerespecteerd.

Ram Sardjoe en zijn vrouw bedanken de aanwezigen, kort na zijn overwinning. Ram Sardjoe en zijn vrouw bedanken de aanwezigen, kort na zijn overwinning.

Als we de principes van de democratie respecteren moeten we ook het resultaat respecteren”, zegt een duidelijk minder enthousiaste Sardjoe aan journalisten na afloop van de verkiezingen. “Ik heb mijn leiderschap nooit als onbetwist gekenmerkt. Ik ben maar een eenvoudig mens en dat wil ik blijven”, stelt hij.

In zijn overwinningstoespraak riep Sardjoe de VHP’ers op de gelederen te sluiten en in alle eenheid te werken naar de verdere ontwikkeling van de partij en het land. Ook Narain wil in eenheid verder en ziet in een verdeelde VHP de verdere achteruitgang van de partij. “De uitslag zegt dat we veel huiswerk hebben en dat er nog een heleboel te doen is”, zegt Jules Ajodhia die herkozen is als ondervoorzitter. “Ik ben ervan oordeel dat je hieruit de conclusie moet trekken dat er wel sprake is van ontevredenheid”. Hij had niet verwacht dat meer dan 30 procent van de leden tegen het zittend bestuur zouden stemmen. “Dat brengt de democratie met zich mee. Het moment dat je verkiezingen hebt is er geen onbetwiste leider meer”, stelt Ajodhia.

Radjkoemar Randjietsingh, die ook herkozen is tot een van de ondervoorzitters, vindt dat met de uitslag een signaal gestuurd wordt naar het hoofdbestuur dat een goed deel niet eens is met de lijst Sardjoe. “Ik denk dat we de zaak goed moeten evalueren en kijken wat het vraagstuk eigenlijk is en vervolgens partijbeleid daarop loslaten”. Randjietsingh is eveneens van mening dat de democratie met zich meebrengt dat er geen sprake is van een onbetwiste leider. “Het democratisch systeem is nu eenmaal zo dat je altijd iemand tegen je krijgt.”.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net /

,17/07/2006

Naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics