Nickerie.Net, vrijdag 21 juli 2006  


Betere controle prostituees van vitaal belang

NIEUW-NICKERIE - Bordeelhouders moeten voortaan een betere controle en beter onderzoek laten uitvoeren op sekswerkers in Nickerie. Er moet ook een betere samenwerking zijn tussen de bordeelwerkers, de Dermatologische Dienst, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de Bestuursdienst om ervoor te zorgen dat de sekswerkers de openbare orde, veiligheid en vooral de gezondheid niet in gevaar brengen. Dit is het resultaat van het gesprek dat districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar in het afgelopen weekeinde heeft gevoerd met bordeelhouders in het district.

De sekswerkers moeten zich houden aan de regels die vervat zijn in hun toelatingsbesluiten. “Zij moeten ook regelmatig gecontroleerd worden door de Dermatologische Dienst op seksueel overdraagbare ziektes en andere medische problemen”, zegt Shankar. Alle bordeelhouders zijn intussen opnieuw geregistreerd en ook de statistieken van de afgelopen vijf jaren zijn gepresenteerd. Afgesproken is dat de bordeelhouders zich regelmatig moeten verstaan met het hoofd van de Dermatologische Dienst in Nickerie om door te geven hoeveel sekswerkers zij hebben, van welke leeftijd en hoe vaak zij voor controle en onderzoek zijn opgeroepen.

Met de Bestuursdienst is afgesproken dat de toelatingen en verblijfpapieren van de sekswerkers in orde worden gemaakt. De sekswerkers moeten zich fatsoenlijk gedragen wanneer ze buiten hun werkomgeving zijn en niet in groepen de straten op gaan. De politie is gevraagd om in het belang van de openbare orde en veiligheid, waar nodig hard op te treden. Zij moet regelmatig de huizen van sekswerkers bezoeken en rapport uitbrengen aan de districtscommissaris. De bordeelhouders moeten erop letten dat jongeren en scholieren de huizen van de sekswerkers niet bezoeken. De actie van Shankar is door belanghebbenden toegejuicht en hem is alle medewerking toegezegd.

Bron/Copyright:

Nickerie.net / DWT

,21/07/2006

Naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics