Nickerie.Net, donderdag 27 juli 2006


Inschrijfgelden glo-, lbgo- en muloscholen Nickerie worden niet verhoogd

Nickeire - DBS is de laatste dagen in Nickerie geconfronteerd door bezorgde ouders met de vraag of de inschrijfgelden werkelijk zullen worden verhoogd. De directeur van de Schneiders Howard muloschool, S. Dipopawiro, zei dat het inschrijfgeld op zijn school al jaren SRD 35 bedraagt en dat zij zich daaraan zullen houden.

Foto: Coördinator Basis Onderwijs tevens plaatsvervangend Hoofd Bureau Lager Onderwijs R.Soerodimedjo die in Nickerie vertoefde voor zijn reguliere evaluatie gesprekken met de schoolleiders.

Zij eisen ook geen extra bijdragen van de ouders. Met de inschrijfgelden heeft Dipopawiro heel wat kunnen realiseren voor zijn school. Hij vindt een verhoging onterecht. De schoolleider R. Autar van Hamptoncourt 1 zei dat op zijn school het inschrijfgeld SRD 10 bedraagt. Hij is wel voorstander dat deze wordt opgevoerd naar SRD 15, want uit de inschrijfgelden worden de verschillende kosten die steeds de pan uit rijzen betaald. Echter is hij niet de bevoegde persoon om deze verhoging in te voeren. Schoolleider S. Fernand van Mulo -Wageningen verklaarde dat er geen directieven zijn ontvangen om de inschrijfgelden te verhogen.

Op haar school is het inschrijfgeld nog steeds SRD 35. Ook de schooldirecteuren L. Pelswijk, (Sitalsinghschool), en K. Donk, (Bueno Bibaz Mulo), hebben geen instructies ontvangen om de inschrijfgelden te verhogen. Van de zijde van de RKBO- scholen in Nickerie kon DBS jammer genoeg geen reacties los krijgen. Er is vermoedelijk een spreekverbod opgelegd aan de leiders van deze scholen. Ouders van kinderen op de RKBO -scholen hebben ook hun bezorgdheid geuit omtrent de plotselinge verhoging die is ingevoerd. Voor vele ouders is dit een diepe snee in de vinger. Van de coördinator basisonderwijs tevens plaatsvervanger van het hoofd van het Bureau Lager Onderwijs, R.Soerodimedjo, heeft DBS de bevestiging gehad dat de inschrijfgelden van de scholen niet zullen worden verhoogd. Soerodimedjo die voor een werkbezoek in Nickerie vertoefde, kon niet aangeven waarom het RKBO de inschrijfgelden heeft verhoogd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,26-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics