Nickerie.Net, zondag 30 juli 2006


Professor Dewanand Mahadew: írijstsector Nickerie heeft veel perspectievení

Geplaatst: 29/07/2006

Nickerie -  De uit Nickerie afkomstige hoogleraar,Prof.Dr.Dewanand Mahadew, heeft in een presentatie aangegeven dat zijn geboortedistrict dat al geruime tijd in een enorm diep dal ligt, toch veel toekomstperspectieven heeft voor wat betreft de rijstsector. Mahadew die een korte maar duidelijke recapitulatie maakt,zei dat Nickerie de afgelopen 25 jaar behoorlijk achteruit is gegaan. De hoogleraar heeft ook gezegd dat Nickerie om diverse redenen niet heeft kunnen meedoen aan de wereldwijde groei van de rijstindustrie. Volgens hem een gemiste, maar nog niet helemaal verloren kans om er weer bovenop te komen.

Enkele oorzaken die in de ogen van professor Mahadew mede hebben geleid tot achteruitgang in deze sector zijn bij voorbeeld: geen onderhoud van irrigaties en lozingen, waardoor de rijstbouw enorm weersgevoelig is geworden, slechte voorziening van consumables (kunstmest, chemicaliŽn etc.), geen onderhoud van wegen met als gevolg slechte bereikbaarheid en verhoogde logistieke/transportkosten,geen inflatiecorrecties voor boeren, hoge rentevoet op leningen, waardoor boeren steeds minder in staat waren om de kosten te kunnen financieren. Ook de bezieling, die Nickerianen van oudsher hadden voor de rijstteelt, is tot een minimum gedaald.

Foto: De uit Nickerie afkomstige Hoogleraar Prof.Dr.Dewanand Mahadew. Hij hield gisteren een succesvolle presentatie in de gehoorzaal van ADRON te Europolder.

Samen met zijn partner Akhielesh Mahabier, eveneens afkomstig uit Nickerie,hebben zij een ontwikkelingsplan voor Nickerie opgesteld waarin zaken zijn aangehaald hoe de rijstsector wel kan gaan bloeien en de boeren dan ook een redelijk goed bestaan kunnen gaan leiden en ook meer inkomsten kunnen genereren. Nickerie heeft als productiedistrict een groot aandeel in de nationale voedselvoorziening van Suriname. Mahadew zei verder dat Nickerianen bewezen hebben dat zij ook buiten de grenzen de rijstteelt beheren in o.a. Guyana en Frans - Guyana wat indiceert dat veel zaken rechtstreeks vanuit Nickerie aangepakt kunnen worden, zonder directe tussenkomst van de overheid. Dit plan is geÔnitieerd in samenwerking met Stichting Nickerie Wereldwijd en is ook al verstuurd naar een aantal potentiŽle stakeholders zoals de commissaris van Nickerie, minister van LVV, directeur van Adron en de minister van PLOS.

De initiatiefnemers van dit project zoeken in de eerste instantie naar draagvlak voor dit plan in hun district van afkomst. Indien dit in voldoende mate aanwezig is, willen zij dit project realiseren met inbreng van interne organisaties (stakeholders in Nickerie w.o. Adron, rijstboeren, Overheden etc.) en externe partijen (bijv. research centrum Universiteit Wageningen en de Europese Unie. Na evaluatie van de reacties zal een plan van aanpak worden gemaakt voor de vervolgstappen.Professor Mahadew is als directeur verbonden aan de Spinoza University te Amsterdam. Hij heeft ook nog tal van internationale publicaties op zijn naam staan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,29-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics