Nickerie.Net, maandag 31 juli 2006


Zwerversproblematiek Nickerie groeit

Meer mannen dan vrouwen in landloperij

Geplaatst: 29/07/2006

Nickerie -  Het aantal zwervers dat zich in Nickerie bevindt, neemt met de dag toe. Of u nu op de markt of op straat loopt, u wordt wel eens lastiggevallen door een zwerver die zoekt naar wat muntjes of een broodje om naar hun zeggen de inwendige mens mee te dienen. Niks is minder waar van hun irriterende verhaaltjes die zij altijd heel goed uit hun duim weten te zuigen. Voor velen van ons is het dan niet meer een pretje om buiten te lopen. Laat staan voor een gast die Nickerie vereert met een bezoek. De bescheiden mening van vooraanstaande Nickerianen, is dat de meeste zwervers en/ of thuis - en daklozen in het district Nickerie uit risicogroepen komen wiens ouders alcohol/drugs verslaafden zijn, of zijn geweest.

Foto: Een van de opvallende zwervers die zomaar in de binnenstad van Nickerie vreemde houdingen aanneemt. Deze zwerver zet haast elke dag een moddermasker voor zijn lichaam.

Het is ook zo dat personen die enorm verslaafd zijn aan alcohol/drugs, op criminele wijze moeten overleven, waardoor ze heel gevaarlijk kunnen zijn voor zowel de omgeving als hun familie, die hen dan ook vaak verstoot en zo een zwerversbestaan gaan leiden. Uit verder bekomen informatie is gebleken dat de jongste, alcohol en/of drugsgerelateerde zwerver in Nickerie, ongeveer 25 jaar oud is en de oudste circa 60 jaar. Naar schatting lopen er ongeveer 28 opvallende zwervers rond in Nickerie. Er zijn meer mannen dan vrouwen die een zwerversbestaan leiden in Nickerie. Het is tot dusver nog onbekend hoeveel zwervers zich bevinden in de polders waar drugs en alcohol ook erg veel wordwen geconsumeerd. Eventuele opvang en zorg in Nickerie is haast niet mogelijk daar de faciliteiten hiervoor nog ontbreken.

Zo is er geen afdeling van het Psychiatrisch Centrum Suriname in het district, alhoewel om de 2 weken een psychiater Nickerie bezoekt om personen met psychische stoornissen en of gezinnen die in huis een psychisch gestoorde hebben, te begeleiden en behandelen. Anderzijds doen huisartsen in Nickerie ook hun best, maar kunnen helaas het probleem niet effectief genoeg aanpakken. Wat ook verder is geconstateerd is dat er ook zwervers van het buurland Guyana hun heil komen zoeken in Nickerie, waardoor het probleem alleen maar erger wordt in dit westelijke grensdistrict. De Guyanese landlopers komen Nickerie binnen via de welbekende back track route. Een eventuele oplossing voor dit probleem kan zijn dat er gezorgd wordt voor permanente opvang en deskundige begeleiding voor personen die gestoord zijn. Een ander probleem dat schuilt binnen dit geheel is ook het feit dat het een heleboel geld kost om een psychisch gestoorde individu te laten behandelen in Paramaribo. Het geld kan vaak niet worden opgehoest met als gevolg dat zo een gestoorde persoon letterlijk aan zijn lot wordt overgelaten en het probleem dan ook deel wordt van de hele leefgemeenschap.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,29-07-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics