Nickerie.Net, zaterdag 29 juli 2006  


Geen gunstig beeld van Suriname

Eric Mahabier

Paramaribo - De lage internationale rating B+ positief, het begrotingstekort van 9,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de staatsschuld van ruim 1 miljard US dollar, de daling van Suriname van de 67ste naar de 86ste plaats op de ‘Human Development Index’ en de verhoging op de ‘Corruption Perception Index’ van de 49ste naar de 78ste plaats, geven “geen gunstig” beeld van Suriname in de wereld. Er zal hard gewerkt moeten worden om dit beeld te veranderen. Dit bracht assembleelid Winston Jessurun (DA’91) gisteren in De Nationale Assemblée naar voren tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2006- 2011 (MOP).

Volgens Jessurun is Suriname nog drie stappen verwijderd van de laagste investeringsrating. Een positieve rating is van belang voor onder andere investeerders en leningen. Op de ‘Index van Economic Freedom’ bezet Suriname de 129ste plaats van de 161 landen. “Er bestaat wel een wisselkoersstabiliteit, een teruggedrongen inflatie, maar ook werkloosheid en sommigen spreken over een overcapaciteit van arbeid”, zegt Jessurun die als voorzitter van de commissie van rapporteurs de spits afbeet bij de behandeling van het MOP.

Hij stelde verder dat ondanks de jaarlijkse inflatie van ruim 10 procent, de wisselkoers reeds enkele jaren stabiel is ten opzichte van de Amerikaanse dollar. “Aangenomen dat de inflatie van de US dollar om en bij 2 procent is, hebben we elk jaar te doen met een revaluatie van de Surinaamse dollar van minimaal 8 procent.” De parlementariër vraagt zich af of dit gunstig is voor de concurrentiepositie en exportproductie.

Het streven binnen dit MOP is een groei van 6 procent per jaar te bewerkstelligen. Daarvoor is een jaarlijks investeringsvolume van 30 procent van het bbp nodig. Het MOP zelf is op 12,6 miljard Surinaamse dollar begroot. “Kunnen we, rekening houdend met de huidige inflatie, er van uitgaan dat de werkelijke groei 14 tot 16 procent zal bedragen?” wil Jessurun van de regering weten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.net / de WareTijd

,27/07/2006

Naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics