Nickerie.Net, dinsdag 01 augustus 2006


Vuilophaal Nickerie wordt geprivatiseerd

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Na het succesvol verloop van een pilotproject in Nieuw-Nickerie, wordt de vuilophaal in Nickerie geprivatiseerd. Dat houdt in een uitbreiding naar de Oostelijke polders, Paradise en omgeving. Het vuil zal worden opgehaald en afgevoerd naar de vuilstortplaats langs de Corantijnrivier. De bestuursdienst is nu bezig via huis-aan-huisbezoek de privatisering te promoten en de bewoners beter te informeren over de plannen.

Gezien de grote afstand naar de vuilstortplaats, zal 1,75 Surinaamse dollar per vuilniszak in rekening worden gebracht. De gemeenschap van Paradise en omgeving is zeer positief over de plannen. “Paradise is het centrum van het oostelijk deel van Nickerie waar verschillende overheidskantoren en diverse scholen zijn gevestigd. Er vinden ook veel sportactiviteiten plaats”, zegt buurtbewoner Radj Nanda. De districtscommissaris verwelkomt dit project. In een ontmoeting met de diensthoofden en ressortraadsleden van het gebied, heeft de burgervader hen gevraagd de buurt te motiveren om optimaal erin te participeren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DWT

,01-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics