Nickerie.Net, woensdag 02 augustus 2006


Olie uit zand is niet ideal, maar onontkoombaar

(Jeroen Koot, Trouw)

De hoge olieprijs maakt het winnen van olie uit zand steeds rendabeler. Maar het blijft duur en het milieu is er niet bij gebaat. In de toekomst zal steeds meer olie uit zand komen. Terwijl de olievelden in het Midden-Oosten leger raken, ligt er in het noorden van Canada nog genoeg. Dit zit alleen niet in olievelden, maar is vermengd in zandlagen. Op uitgestrekte zwarte teergronden kleeft dikke olie aan zandkorrels. Die twee scheiden is een moeilijke en dure klus.

Oliewinning uit zandMaar de hoge olieprijs maakt veel goed. Sinds enkele jaren werkt Shell daarom samen met Chevron Canada en Western Oil in het Canadese Athabasca teerzandproject. Daar graven ze de grond af en filteren de olie eruit. Momenteel halen ze daarmee iedere dag 155.000 vaten olie van 159 liter per vat uit de grond.

Afgelopen vrijdag kondigde Shell aan dit te willen verhogen tot 255.000 vaten per dag. De kosten voor deze extra productie zijn hoger dan verwacht. Toch blijft het voor Shell interessant. Een vat teerzandolie kost tussen de twintig en dertig dollar. Dat is veel, maar de olieprijs blijft naar verwachting een stuk hoger.

De deelnemende maatschappijen in het project hebben daarmee goud in handen. Er is namelijk genoeg teerzand in Canada om Noord- Amerika de komende decennia te voorzien van olie.

De vraag is alleen, hoe krijg je het er zo efficiŽnt mogelijk uit? Waar olie normaal simpelweg uit velden omhoog wordt gepompt, zijn hier immense graafmachines en trucks nodig om de teerzanden af te graven.

Daarbij kleven olie en zand zo sterk aan elkaar, dat veel heet water nodig is om ze los te krijgen. De olie die dan overblijft, is pas na een uitgebreide nabewerking geschikt om verder te verwerken. Het kost vijftien olievaten aan energie om er honderd te winnen. Het kan efficiŽnter door de productie te verhogen. Maar dat vraagt wel een forse investering . Voor dit opschalen is personeel een probleem. De teerzanden liggen in een uithoek van Canada. Een zeer dunbevolkt, onherbergzaam gebied met barre weersomstandigheden. Werknemers maken er lange dagen omdat er weinig anders is te doen. Ze krijgen fors betaald, toch is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Om die reden is de verwerking van de olie ter plaatse tot het minimale beperkt. Ze maken hem vloeibaar en pompen hem naar het vijfhonderd kilometer verderop gelegen Edmonton. Daar wil personeel wel werken. Maar vooral staan de oliemaatschappijen tegenover forse milieuproblemen.

Afgraven van teerzanden verandert de omgeving drastisch. Nu is de zware grond nog dicht opeengepakt waardoor er speciale bomen groeien. Als over tientallen jaren de olie is verwijderd en het overgebleven zand is teruggestort, zal de vegetatie flink veranderen. Daarbij vraagt het proces zoveel energie dat de uitstoot van koolstofdioxide een stuk hoger is dan bij normale olievelden.

Ondanks deze problemen verwachten de partijen in het project, uiteindelijk dagelijks ruim een half miljoen vaten uit de grond te halen. Wanneer weten ze alleen nog niet. In de Athabasca velden in de Canadese staat Alberta graven grote machines velden met teerzand af om olie te winnen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Trouw

,01-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics