Nickerie.Net, woensdag 02 augustus 2006


Gehandicaptenzorg Nickerie al anderhalf jaar onmisbare dienstverlening

Geplaatst: 02/08/2006

Nickerie -  Gehandicaptenzorg in het district Nickerie is reeds anderhalf jaar aan de gang. Dit zei Stichting WiN’s voorman Glenn Tjon Tjauw Liem tijdens een speciale ouder - en kinddag op het Zr. Dankers Centrum. Deze dag was georganiseerd om ouders in de gelegenheid te stellen de dag samen met hun kind door te brengen in het centrum en zo van dichtbij mee te maken wat er dagelijks in het centrum wordt gedaan.

De WiN -topman gaf in zijn toespraak ook aan dat niet alles van een leien dakje is gegaan in de afgelopen periode. Zij hebben behoorlijk wat obstakels op hun pad gehad, maar hebben die steeds kunnen overwinnen door goed teamwork en doorzetting binnen de organisatie. Tjon Tjauw Liem had een speciaal dankwoord voor de donateurs in Suriname en daarbuiten, met name Nederland. ‘Zonder hun hulp zou dit niet in stand kunnen worden gehouden.’ Na een tussentijdse evaluatie is ook gebleken dat er heel veel vooruitgang is geboekt bij de gehandicapte kinderen. Ellen Hoogeveen die voor een halfjaar in Nickerie is gedetacheerd, gaf DBS mee dat het hier prettig werken is en ook dat zij op een heel aangename manier leiding geeft aan het personeel dat zich dagelijks ontfermt over de 14 gehandicapte kinderen.

Zij is van mening dat de gehandicaptenzorg in Nickerie op het goede spoor zit en dat er steeds geprofessionaliseerd moet worden. Ook Edwin de Reu die op vrijwillige basis samen met zijn echtgenote een bijdrage levert aan dit centrum, is tevreden over de gang van zaken. De Reu die van beroep kinderfysiotherapeut is, houdt zich al ruim tien jaren bezig met kinderen die een handicap hebben. Hij vertrekt binnenkort weer naar Nederland, maar zal van die kant uit zeker de zaak blijven ondersteunen en collega’s stimuleren om hier naar toe te komen om hun bijdrage te leveren, waardoor de kinderen samen met hun begeleiders, steeds meer basisvaardigheden kunnen worden bijgebracht en deze zelfstandig kunnen uitvoeren. Het Zr. Dankers Centrum heeft volgens Elle Hoogeveen nog meer opvangmogelijkheden, maar ze kampen met een tekort aan personeel, waardoor uitbreiding niet kan plaatsvinden, terwijl de vraag hiernaar wel aanwezig is.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,02-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics