Nickerie.Net, woensdag 02 augustus 2006


Ramdien Sardjoe rancunees - beurs van Nickeriaan Raghoenath getorpedeerd


Nickerie -  In een spoedonderhoud met de pers in Nickerie hebben VVV-toppers naar voren gebracht dat zij het ernstig betreuren dat de studiebeurs die was gereserveerd voor de LVV - medewerker S. Raghoenath uit Nickerie, door VHP’s voorzitter Ramdien Sardjoe is getorpedeerd. Met deze daad heeft volgens de VVV/VHP - Nickerie Sardjoe het startsein gegeven voor verdere rancune binnen de VHP. De vernieuwingsbeweging binnen de VHP vreest dat eventuele verzoening en samenwerking hiermee ernstig in gevaar zijn gekomen en dat het niet uitgesloten is dat de strijdbijl weer wordt opgegraven. Raghoenath zou deelnemen aan een Mastersopleiding in Beijing voor de teelt van eetbare paddestoelen op rijstkaf.

Foto: LVV - medewerker S. Raghoenath toont de pers zijn door Ramdien Sardjoe getorpedeerde stukken.

Dit zou een van de oplossingsmodellen kunnen zijn voor het kafprobleem waarmee Nickerie zit en anderzijds ook een opleving zijn voor de landbouwers om meer neveninkomsten te hebben. Helaas heeft Sardjoe deze studiebeurs naar China die de staat Suriname geen rooie cent zou kosten, gedwarsboomd. Raghoenath zei het jammer te vinden dat de sector weer geen profijt kan trekken van zo een aanbieding van de Chinese regering. Voorts heeft hij ook aangegeven dat hiermee de diversificatie waaraan heel hard aan de weg wordt getimmerd binnen LVV, verder gestagneerd wordt. De LVV - medewerker ziet de torpedering als politieke rancune om hem zodoende klein te krijgen. Prem Raghoebarsing betreurt eveneens deze minder prettige ontwikkeling. Behalve deze gebeurtenis zei Raghoebarsing dat er nog veel meer speelt binnen de gelederen van de VHP,die gerund wordt door Ramdien Sardjoe. Zo schijnt er een conceptueel verschil te zijn tussen de vernieuwingsbeweging van de districten Nickerie, Paramaribo, Commewijne en Saramacca enerzijds en Wanica anderzijds. Wanica heeft problemen met de erkenning van het hoofdbestuur en is van mening dat zij aanspraak maken op 40% van de zetels in het hoofdbestuur om vanuit die positie te werken naar de verdere verruiming en democratisering van de partij.

Ook is het volgens Raghoebarsing duidelijk merkbaar dat Wanica via de achterdeur toch nog in het bestuur wil komen. De andere districten erkennen wel het huidig bestuur van de VHP als de volledige winnaars en proberen na te gaan hoe zij samen met het hoofdbestuur kunnen werken om de gestelde doelstellingen te halen en daarvoor graag met het hoofdbestuur willen zitten. In hoeverre dit wel realiteit zal worden zal de tijd uitwijzen en anderzijds de verdere ontwikkelingen binnen de partij.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,02-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics