Nickerie.Net, dinsdag 08 augustus 2006


Update: 08/08/2006

Politiek bemoeit zich niet met  8-decemberproces

 

Paramaribo -  De politiek bemoeit zich niet met het 8-decemberproces, is de reactie van minister Chadrikapersad Santokhi als hem wordt gevraagd of er een gedetailleerd scenario klaarligt om de daders van de 8-decembermoorden te arresteren en gevangen te houden. In zijn editie van maandag 7 augustus maakte DBS hiervan gewag. Minister Santokhi: ‘Het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht doen hun werk. Zij moeten zelf weten of er een scenario klaarligt.’ De minister benadrukt dat deze twee instituten conform de wetten het proces zullen afhandelen. De regering komt bij kijken als op haar een beroep wordt gedaan door de Rechterlijke Macht om zorg te dragen voor datgene dat het proces vergemakkelijkt.

Foto: J&P minister Chadrikapersad Santokhi.

De stand van zaken nu is dat het Hof van Justitie zich nog moet uitspreken over de bezwaarschriften die de raadslieden van de verdachten hebben ingediend. Eerder ingediende bezwaarschriften waren in februari verworpen door de Krijgsraad. Het Hof van Justitie moet nu beslissen of de Krijgsraad terecht de bezwaarschriften heeft verworpen. Het beroep tegen het verwerpen van de bezwaarschriften kan de rechtsgang nog een hele poos vertragen. De kans is echter heel klein dat het Hof anders zal beslissen. Indien het Hof beslist dat de Krijgsraad terecht heeft gehandeld, volgt dan een oproep van de verdachten om ter openbare terechtzitting te verschijnen om zich tegenover de rechter te verantwoorden. De verdachten kunnen ook beslissen om geen beroep aan te tekenen. Als dat het geval is zal op korte termijn een dagvaarding van de auditeur-militair uitgaan om ter terechtzitting te verschijnen, waarna de Krijgsraad een oordeel zal vellen over het schuldig of niet schuldig zijn aan de 8-decembermoorden. Pogingen om Procureur - Generaal Subhaas Punwasi te bereiken, waren wederom vergeefs.

Sheila Mijnals


8-Decembermoorden: "Scenario voor arrestatie daders klaar"

Paramaribo -  DBS verneemt uit Justitiële kringen dat er een gedetailleerd scenario klaarligt hoe en waar de daders van de 8 - decembermoorden te arresteren en waar ze gevangen te houden. Hardnekkige geruchten willen doen geloven dat Justitie in december 2006 een oordeel wil uitspreken over de hoofdverdachte in deze zaak, ex-legerleider tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse. Pogingen van DBS om minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie te bereiken, mochten niet baten. De krant kon ook geen bevestiging krijgen van procureur-generaal Subhaas Punwasi en vice-president Ram Sardjoe. Verschillende NDP-toppers met de informatie geconfronteerd, spreken van een ernstige misleiding van de huidige machthebbers.

Foto: NDP-voorzitter, Desi Bouterse.

Met het verspreiden van zulke geruchten wordt de aandacht volgens de NDP-toppers, weggehaald van de behandeling van het Meerjarenontwikkelingsplan in het Parlement. Tevens tracht men om de aandacht van het volk te halen van de vele problemen in het land. Zij vinden dat indien de berechting moet komen, die maar moet komen. Echter moet men nalaten het volk zo maar op te zwepen. Vorig jaar zei Bouterse zelf dat hij zich niet druk maakt om zijn veroordeling in Nederland wegens betrokkenheid bij drugssmokkel. Evenmin houdt hij zich bezig met het aankomend proces rond de decembermoorden. Bouterse die zegt de politieke verantwoordelijkheid van de 8-decembermoorden te dragen, ontkent direct betrokken te zijn geweest bij de moorden. Het ligt in de bedoeling dat in oktober een aanvang gemaakt zal worden met de strafzaak.

Op 8 en 9 december 1982 lieten vijftien voorvechters van de democratie in het Fort Zeelandia te Paramaribo het leven. Ex - Legerleider Bouterse verklaarde toen op de televisie dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten’ en dat zij betrokken waren bij een ‘staatsgreep’, aangestuurd door ‘de CIA’. De Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten toonden in hun onderzoeksrapporten aan dat de slachtoffers onschuldig waren en op beestachtige wijze waren gemarteld en vermoord.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,07-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics