Nickerie.Net, woensdag 09 augustus 2006


Pijlstormvogel vliegt 64.000 kilometer per jaar

Washington –  De grauwe pijlstormvogel (Puffinus griseus) vliegt jaarlijks ruim 64 duizend kilometer, de langste afstand van een trekvogel die ooit is vastgesteld met elektronische apparatuur. Onderzoekers hebben ontdekt dat pijlstormvogels in 200 dagen van Nieuw-Zeeland naar de foerageergebieden in Japan, Alaska en Californië vlogen en weer terugkeerden naar de zuidelijke Stille Oceaan in Nieuw-Zeeland.

Tussen januari en maart 2005 werden 33 stormvogels die in kolonies in Nieuw-Zeeland broedden, uitgerust met zendertjes van 6 gram, zodat onderzoekers hun trek konden volgen. In de herfst van 2005 werden 20 zendertjes teruggevonden toen de grauwe pijlstormvogels weer in hun broedgebied waren aangekomen; 19 daarvan hadden de reis met succes geregistreerd, zei onderzoeker dr. Scott Shaffer dinsdag tegen de BBC. Binnenkort verschijnt het onderzoek in het tijdschrift van de Amerikaanse Academie voor Wetenschappen P NAS.

Uit de gegevens blijkt dat sommige vogels 910 kilometer per dag vlogen en 68 meter diep de zee indoken om voedsel op te pikken. Onderzoeker Shaffer, bioloog aan Santa Cruz universiteit van Californië, is verrast over de ontdekkingen. ‘Het heeft ons verbaasd dat de vogels naar speciale plaatsen in de noordelijke Stille Oceaan vlogen en daar langdurig verbleven voordat ze terugkeerden naar Nieuw-Zeeland .’

‘Vroegere hypothesen deden vermoeden dat de vogels een grote bocht maakten in de noordelijke Stille Oceaan voordat ze koers zetten naar het zuiden’, zegt Shaffer.  Het onderzoeksteam ontdekte dat de vogels een lange stop maakten op slechts één locatie: Japan, Alaska of Californië. Dit bevestigt dat de grauwe pijlstormvogel voor zijn migratie het hele gebied van de Stille Oceaan gebruikt en daarbij patronen maakt die er uitzien als het cijfer 8. Ze tekenen dit patroon omdat ze gebruik maken van de heersende windrichting en beïnvloed worden door de rotatie van de aarde.

Pijlstormvogel vliegt 64.000 kilometer per jaar - Nickerie . netHet aantal grauwe pijlstormvogels wordt geschat op 20 miljoen. Elke achteruitgang in aantallen kan een aanwijzing vormen voor klimaatverandering of overbevissing, meent Shaffer. ‘Als je zo’n afstand aflegt en bij aankomst geen voedsel vindt dan wordt het wel heel erg zwaar om weer terug te vliegen.’

Eerdere studies toonden aan dat de populatie grauwe pijlstormvogels aan de kust van Californië dramatisch is teruggelopen. Door de opwarming van de oceaan is de voedselvoorraad voor de vogels verminderd. Deze achteruitgang wordt ook waargenomen bij de broedende kolonies in Nieuw- Zeeland, zegt Shaffer.

‘Een vogel die zover naar het noorden vliegt, doet dit alleen als hij er zeker van is dat daar voedsel valt te halen. Als het klimaat verandert en het voedsel loopt terug dan zoeken de vogels anders foerageergebieden of er komen steeds minder vogels terug vanwege de veranderende oceaancondities’, vermoedt Shaffer.

Toekomstige studies moeten uitsluitsel geven over hun gedrag; waarom kiezen sommige vogels ieder jaar dezelfde broedplek en andere steeds een verschillende plaats. Het onderzoek vormt onderdeel van het project over het ‘zenderen’ van vogels die voor hun voedsel zijn aangewezen op de diepzee. Het gaat om 23 soorten, die de toppredatoren vormen in de noordelijke Stille Oceaan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Volkskrant

,09-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics