Nickerie.Net, dinsdag 08 augustus 2006


Padieboeren wachten op laatste uitbetaling restitutiegelden

Geplaatst: 08/08/2006

Nickerie -  De situatie van de padieboeren in het land schijnt maar niet beter te worden. Volgens de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw, is het nu wachten geblazen op de uitreiking van de restitutie voor het aantal liters verbruikte brandstof, die beloofd was door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Echter is het zo dat de minister heeft beloofd slechts de restitutie van twee seizoenen uit te betalen om de boeren zodoende een steuntje in de rug te bieden. De uitbetaling van de gelden aan verbruikte brandstof voor het eerste seizoen heeft enkele maanden terug reeds plaatsgevonden.

 Die gelden hebben de boeren ‘aan elkaar geknoopt’ voor het treffen van voorbereidingen voor de padie inzaai die eind van de maand geoogst zal worden. Maar Oemraw zegt dat het er bepaald niet naar uitziet dat de boeren in deze periode over hun restitutiegelden kunnen beschikken, zodat zij de nodige financiën hebben voor het treffen van de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Bovendien zal de oogst er niet rooskleurig uitzien, gelet op het feit dat reeds aan het prille begin de padievelden te kampen hadden met wateroverlast met als gevolg van de begroeiing van pankoekoe wiwiri, die de overhand had genomen op de rijstvelden. ‘Dit soort begroeiing kan heel moeilijk bestreden worden, waardoor de geoogste padie tegen de bodem wordt gedrukt. Hierdoor is een groot deel van de padie verloren gegaan. Al deze zaken zorgen ervoor dat de kostprijs van padie hoger komt te liggen. Maar als de betaling van de restitutiegelden al heeft plaatsgevonden, hoe verder?,’ is de grote vraag waarmee de ondervoorzitter van de organisatie nu al wordt geconfronteerd. Verder deelt Oemraw ook een heel onsmakelijk voorval mee, namelijk dat het niet de afspraak was dat de padieboeren bereidverklaringen in ontvangst moesten nemen, maar grondbeschikkingen, waarmee zij wel een lening kunnen sluiten bij de bank.

‘Dus, de boeren zijn helemaal niet geholpen. Met een bereidverklaring kunnen ze onmogelijk geld lenen om hun onkosten te financieren.’ Ook het PVF - assembleelid Soedeschand Jairam is er helemaal niet happy mee, dat de boeren reikhalzend uitkijken naar de uitbetaling van de tweede en tevens de laatste restitutiegelden. Tegenover DBS verklaarde hij, dat na de uitbetaling, er zeker verdere stappen ondernomen zullen worden zodat de boeren na elk seizoen over het geld kunnen beschikken die zij verbruikt hebben aan brandstof. ‘De padieboeren hebben er recht op, dat zij gefinancierd worden door de overheid. In feite moeten zij ook vrijgesteld worden van alle heffingen die zij op binnengehaalde onderdelen moeten betalen.’ Echter is het volgens Jairam zo, dat de overheid een demotiverend beleid naar de sector toe voert, welke volledig tot het verleden moet behoren, wil de overheid dat de economie in het land stevig op zijn poten moet staan.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,08-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics