Nickerie.Net, donderdag 10 augustus 2006


NIMOS GEEFT VOORLICHTING OZONLAAG AAN VOJ SCHOLIEREN

NIEUW NICKERIE – Door de United Nation Environment Program (UNEP) is 16 september uitgeroepen tot de dag van de ozonlaag gevierd. In verband met de viering van deze dag is het thema waarvoor gekozen is ‘bescherm het leven op aarde, bescherm de ozonlaag’. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) heeft in dat kader afgelopen vrijdag een mini expo georganiseerd in de parochiezaal te Nickerie voor de studenten van alle VOJ scholen.

Het NIMOS wil met deze activiteit de studenten bewust maken over de ozonlaag en de ozonlaag afbrekende stoffen. Volgens Margaret Resomardono, assistent ozon officier bij het NIMOS, zullen studenten die van plan zijn in de koeltechnische sector te gaan met dit soort gassen te maken hebben. Het Nimos vindt het dan belangrijk ze vroegtijdig bewust hierover te maken. Verder vindt het milieu instituut het belangrijk dat over het algemeen de scholieren bewust worden gemaakt over het effect dat de ozonlaag zal hebben op het milieu en de gezondheid van de mens.

De mini expo is slechts een dag gehouden in het rijstdistrict. De studenten werden breedvoerig geïnformeerd over de ozonlaag, gassen die niet milieuvriendelijk zijn en de ozonlaag afbreken en mochten ook vragen stellen over wat zij graag willen weten. Resodarnomo hoopt dat met de informatie die de scholieren gekregen hebben zij bewust worden van de ozonlaag en dat wij met zijn allen het mogen beschermen. Aan de expo was ook een prijsvraag verbonden voor de scholieren. De studenten kregen namelijk een folder waarop zij een slogan konden creëren over bescherming van de ozonlaag en het milieu. Voor de beste slogans waren er leuke prijsjes beschikbaar gesteld. Aan elke school werd ook een informatiegids verstrekt over klimaatverandering en het broeikaseffect en een over de ozonlaag. Ook mochten de scholen posters in ontvangst nemen.

Het is de bedoeling dat dit materiaal in de bibliotheek of mediatheek van de school wordt gezet. Indien de school niet over een bibliotheek of mediatheek beschikt kan het materiaal naar de aardrijkskunde leerkracht zodat die de leerlingen kan voorlichten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,02-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics