Nickerie.Net, donderdag 10 augustus 2006


Harriet Ramdien:

‘Normering vak Natuurkunde waardeloos’

Nickerie -  ‘Wanneer wij over jongeren praten, dan zeggen wij altijd dat de jeugd van vandaag de toekomst is. Wanneer wij over onderwijs praten, dan zeggen wij altijd dat onderwijs de basis is van elke ontwikkeling.’ Woorden waarmee de VVV - parlementariër Harriet Ramdien haar toespraak kort voor de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan begon. De leerlingen van de derde en vierde klas mulo hebben de afgelopen maand toelatingsexamen gemaakt. Ramdien merkte op dat achteraf gebleken is dat het vak Natuurkunde uit een verouderde methode is getoetst. Gebleken is dat de leerlingen uit de derde klas 5 vragen niet konden beantwoorden, omdat ze de leerstof niet gehad hebben. Ramdien zegt dat de Examencommissie zegt niet op de hoogte te zijn dat een nieuwe methode ingevoerd is. Volgens de politica bestaat de nieuwe methode al drie jaren.

Foto: Harriet Ramdien

‘Het is niet iets dat pas is ingevoerd.’ Volgens haar moet er op alle ministeries en feed back plaatsvinden. Er moet communicatie zijn. Vooral het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling moet dynamisch bezig zijn en op de hoogte van alle ontwikkelingen zijn. Volgens haar is het niet de eerste keer dat examenwerk aan de hand van verouderde leerstof wordt opgesteld. Wat de politica echter het meeste dwars zit, is dat het vak Natuurkunde vorig jaar uit 30 vragen bestond en je bij 15 vragen al een vijf kon scoren. Maar tot haar grootste verbazing is gebleken dat de kinderen dit jaar pas bij 15 goede antwoorden van de 30 vragen het cijfer 1 hebben gekregen. Zij vraagt zich af of dit een stimulans is voor de kinderen om verder te studeren. Ramdien zegt niet te weten welke score men als normering heeft gebruikt, maar zij gaat ervan uit dat zoiets niet kan. ‘Zelfs een basispunt hebben de kinderen niet gehad. Men kon een andere normering gehanteerd hebben.’

 Zij zegt deze kwestie aangehaald te hebben omdat studenten, leerkrachten en de oudercommissie in Nickerie met haar als parlementariër vergaderd hebben en haar gevraagd hebben om deze zaak in het parlement naar voren te brengen. Zij zegt dat studenten hierdoor gedemotiveerd zijn. De VVV - parlementariër zegt het een heel kwalijke zaak te vinden dat de Examencommissie niet op de hoogte is dat de nieuwe methode al drie jaren terug is ingevoerd. Zij zegt de mening toegedaan te zijn dat met deze normering er een opzet in het spel is om studenten langer op de scholen te houden omdat men geen accommodatie heeft om deze studenten op de middelbare scholen te plaatsen.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,10-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics