Nickerie.Net, donderdag 10 augustus 2006


Nieuw Nickerie viert 127 jarig bestaan in alle stilte

Nickerie -  Gisteren herdacht Nieuw- Nickerie het feit dat het reeds 127 jaren bestaat. Nieuw-Nickerie mag gezien worden als de grootste en belangrijkste plaats van het district waar ook het districtscommissariaat gehuisvest is. Nieuw-Nickerie die gelegen is op de linkeroever van de Nickerierivier, toont dagelijks een enorme bedrijvigheid. In het verleden was het districtscentrum van Nickerie Nieuw Rotterdam, die verder stroomafwaarts was gesitueerd. Toen deze plaats meerdere malen overstroomde, werd besloten om van locatie te veranderen wat nu het huidige Nieuw-Nickerie is. In de loop der tijden heeft het een enorme ontwikkeling meegemaakt.

Foto: DC van Nickerie Bhagwatpersad Shankar.

Het wordt ook beschouwd als de tweede hoofdstad van ons land die makkelijk zowel via water, lucht en land bereikt kan worden. Ter gelegenheid van dit 127 - jarig bestaan zei districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar in een statement dat Nickerie nog niet is gekomen waar het moet zijn. Samen met de bestuursdienst en andere actoren in het district streeft hij ernaar om zorg te dragen dat Nickerie steeds leefbaar, bestuurbaar, controleerbaar en beheersbaar blijft. Ook wordt samen met andere partners binnen het district nauw samen gewerkt om Nickerie te pushen naar een grotere mate van welvaart en welzijn. Hij deed een beroep op de plaatselijke bevolking om ook haar attitudes te veranderen waarbij zij niet steeds zit te wachten op lanti, maar een dusdanige attitude kweken waarbij zij haar verdiensten kenbaar maakt en zich dienstig maakt om verder te werken aan de opbouw van het district Nickerie met zijn vele potenties met gunstige ligging in CARICOM - verband waar toerisme zeker een kans van slagen heeft. Om te geraken uit de penarie zei de DC dat ondanks alles, het volk hard moet blijven werken. Als huiswerk gaf de Nickeriaanse burgervader de opdracht om een balans op te maken waarom er sprake is van afhankelijkheid en armoede en dit antwoord aan zichzelf te geven, wat het resultaat is van de dagelijkse uitdagingen in de verschillende realiteiten waarin wij leven.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,10-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics