Nickerie.Net, vrijdag 11 augustus 2006


Rehabilitatie Wakaypompen en het MCP kanaal

Nickerie -  Op dinsdag 8 augustus heeft de stuurgroep van het EU/Cariforum- rijstproject in gezelschap van de directeur van het Multipurpose Corantijn Project (MCP), Kries Mindraben Panday, en de projectcoŲrdinator, Jerry Tjoe A Wie, een bezoek gebracht aan het MCP kanaal. Dit bezoek staat in verband met de werkzaamheden, die binnenkort van start zullen gaan om de efficiŽntie en de duurzaamheid van de rijstsector te vergroten. Het EU/Cariforum project van circa 9,3 miljoen euroís, is na een intensieve voorbereidingsperiode van ongeveer 2 jaren, thans in de uitvoeringsfase, die duidelijke vormen begint aan te nemen. Naast de technische assistentie binnen dit project zijn er vele activiteiten uitgewerkt, die spoedig geÔmplementeerd zullen worden.

Deze activiteiten omvatten onder andere:

1. De rehabilitatie van de Wakaypomp en het Corantijnkanaal,

2. Verbetering van de kredietfaciliteiten voor de rijstindustrie,

3. Trainingen voor boeren en verwerkers in nieuwe technologieŽn,

4. Verbetering van de efficiŽntie van bedrijven en

5. Onderzoek en voorlichting waaronder verbeterde zaaizaadvoorziening.

De aanbestedingsprocedure voor de rehabilitatie van de Wakaypomp en het Corantijnkanaal is reeds gaande. De inschrijvingsperiode eindigt op 15 september en na toewijzing aan de aannemer, zullen de werkzaamheden binnen vier maanden starten. De Wakaypompen worden evenals de behuizing volledig gerehabiliteerd en de aanlegsteiger zal vernieuwd worden. Het 66 km lange Corantijnkanaal zal volledig worden opgeschoond en voorzien worden van kunstwerken om het zwamppeil op een adequate manier te beheersen. Ook de afvoerkanalen Southdrain en Pand E zullen worden schoongemaakt en voorzien van kunstwerken. De uitvoering van deze werkzaamheden, die de wateraanvoer van ongeveer 20.000 hectare aan rijstarealen moet garanderen, zal 3,5 miljoen euroís kosten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,11-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics