Nickerie.Net, maandag 14 augustus 2006


Veehoudersvereniging: Secretaris VVN betichtigd van valsheid in geschrifte

Ook voorzitter Gobardhan verweten van ontoelaatbare handelingen

Richenel Small

NIEUW NICKERIE Blijkens een verklaring van Koendan Gobardhan, voorzitter van het bestuur van de vereniging van Veehouders Corantijn en van Drimmelenpolder (VVN) in het district Nickerie is het royement van leden van de organisatie nietig verklaard. Volgens Gobardhan is het royement dat werd uitgevoerd door zijn secretaris, Bramdew Rampadarath, verricht in de periode 17 april 2005 tot en met 4 augustus 2006 onwettig. Bovendien spreekt de voorzitter over vervalsing van zijn handtekening, waarvoor hij reeds een klacht heeft ingediend bij de politie van Nickerie op 4 augustus.

Rampadarath wordt daarbij valsheid in geschriften verweten. De voorzitter van het VVN-bestuur heeft de leden opgeroepen om hun contributie en weide geld normaal via de VCB in Nickerie te betalen. Volgens bekomen informaties staat deze stap van Gobardhan in het verlengde onenigheid in het VVN-bestuur, ontstaan kort nadat districts-commissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar alle bescheiden van de VVN aan het bestuur van deze organisatie heeft overgedragen. Hierdoor kon de VVN meer dan voorheen zelfstandig opereren. In de periode daarvoor werd alles gedaan in samenspraak met de dc, die ook zorgdroeg voor de administratie. Vrijwel direct na de overdracht vond er onenigheid plaats, waarbij secretaris Rampadarath werd verweten alle macht naar zich toe te trekken.

Er worden allerlei beschuldigingen heen en weer geuit, die nu uiteindelijk onderzocht moeten worden. Zo beweert Rampadarath dat zijn voorzitter samen met twee andere heren, waaronder een Guyanees, een stichting in het leven heeft geroepen en heeft gepoogd een stuk terrein van de 1e Stalweide op naam van de stichting te krijgen. Volgens de VVN-secretaris heeft Gobardhan hiermee in strijd gehandeld met de statuten, waardoor nu een proces op gang zal worden gebracht om hem als voorzitter af te zetten. Rampadarath wijst erop dat er een politioneel onderzoek gaande is naar ontoelaatbare handelingen die de voorzitter zou hebben gepleegd en dat hij op grond hiervan geen beheersdaden mag plegen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,11-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics