Nickerie.Net, woensdag 16 augustus 2006


Al 15 gevallen van zelfdoding in Nickerie dit jaar

Geplaatst: 16/08/2006

Nickerie -  Dat personen zichzelf van kant maken, haalt de afgelopen periode steeds vaker het nieuws. In Nickerie bedraagt het aantal zelfdoding voor dit jaar al 15. ‘Zeer alarmerend hoog,’ benadrukte de hoofdinspecteur van Politie, Gewestelijk Politie Commandant Kenneth Bruining, tegenover DBS. Deze personen variëren in de leeftijdsklasse van 16 tot 70 jaar. Verhanging en het innemen van een verdelgingsmiddel zijn de meest toepasselijke manieren om zichzelf van het leven te beroven. Volgens Bruining is zelfdoding een zeer gevoelig onderwerp. Het is moeilijk om een antwoord te geven op grond waarvan de personen ervoor kiezen om zichzelf van kant te maken.

‘Wij kunnen gewoon overgaan om te zeggen dat het een klein zaakje betreft op grond waarvan de persoon zelfmoord heeft gepleegd. Maar we weten niet welke invloed ‘dit kleine zaakje’ had op hun verdere leven,’ legt Bruining uit. Het aantal zelfmoordgevallen is te wijten aan een aantal factoren. Deze variëren van slechte sociaal - economische omstandigheden, ziekte, ruzies in de familie tot huwelijksproblemen. De hoofdinspecteur deelt ook mee dat de politie zich vaak genoeg niet in de directe omgeving bevindt van de persoon die van plan is zelfmoord te plegen. Vreemd gedrag zou het beste door huisbewoners, familie en buren waargenomen kunnen worden. De politie heeft daar helaas geen zicht op.

Echter werkt de politie samen met stichting Win om het aantal zelfmoordgevallen te helpen terugdringen. Er wordt namelijk voorlichting verzorgd aan de districtsbewoners en ze worden ook getraind om het vreemde gedrag dat meestal wordt vertoond tijdig te herkennen. Stichting Win beschikt ook over een psycholoog die de personen met zelfmoordplannen op andere gedachten helpt brengen. Verder is er een wet in de maak ten aanzien van de verkoop van verdelgingsmiddelen. ‘We doen er alles aan om het aantal zelfdodingen tot een minimum te beperken,’ benadrukte hij.

 ‘Echter blijkt deze in de realiteit toch een heel zware klus te zijn.’ Zo vertelt Bruining dat hij gevallen heeft meegemaakt van personen die na het innemen van een verdelgingsmiddel, niet behandeld wilden worden door een dokter. ‘Ze willen gewoon een eind brengen aan hun leven.’ In het jaar 2005 hebben 24 personen zich van het leven beroofd. ‘Ik ben bang dat indien dezelfde trend van zelfdoding zich voortzet, wij tegen het eind van het jaar meer dan 24 gevallen van zelfdoding zullen hebben in het district,’ verzuchtte Bruining.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,16-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics