Nickerie.Net, woensdag 16 augustus 2006


Comité veilig Nickerie voor een veiliger Nickerie

Geplaatst: 16/08/2006

Nickerie -  De criminele verwikkelingen in het district Nickerie, waarbij er vaker diefstallen en inbraken op klaarlichte dag worden gepleegd,was voor een groep van ongeveer 12 man voldoende om de koppen bij mekaar te steken om na te gaan hoe er verder veilig geleefd zal worden in dit district. Uit een serie bijeenkomsten is het Comité Veilig Nickerie in het leven geroepen met als hoofddoel de positieve krachten binnen de gemeenschap van Nickerie te bundelen en die bundeling aan te wenden om een veilige leefomgeving te creëren.

Comité woordvoerder Kenneth R.Donk zei in een interview aan de krant dat zij gisteren hun plan van actie reeds hebben voorgehouden aan DC Bhagwatpersad Shankar waarbij ook delen van het politioneel apparaat en de bestuursdienst aanwezig waren. Donk gaf in duidelijke taal aan hoe het Comité het hoofddoel wil bereiken.

Foto : Kenneth Donk overhandigt een stuk van het Comité Veilig Nickerie aan DC B.Shankar.

 Het Comité Veilig Nickerie zal binnen niet al te lange tijd overgaan tot het geven van educatie aan burgers hoe zij preventief kunnen handelen tegen de oprukkende criminaliteit. Na verloop van tijd zullen er ook buurtwachten ingesteld worden in de verschillende woongebieden, waarbij de gemeenschap ook haar inzet zal hebben. Voorts zal het Comité steeds in nauw contact staan met de DC en de Politie om de algemene veiligheidsstrategie met de tijd bij te stellen. Donk zei verder dat de organisatie samen met de burgerij een brede basis zal geven,door in de regio’s v stuurcomités te installeren en met deze en de burgers frequent te vergaderen over de ontwikkelingen. Donk is niet te spreken over de wijze waarop criminelen op klaarlichte dag kans zien om in te breken en waardevolle spullen van mensen die ervoor hebben gezwoegd meenemen. Hij is van mening dat op zo een manier het volk zich erg onveiligheid voelt. Er bestaat volgens Donk dan geen enkele vorm van privacy meer over wanneer het huis door criminele figuren wordt geschonden. Het wordt hoog tijd om in actie te gaan en de criminaliteit te gaan helpen indammen in samenwerking met o.a. de burgerij,de politie en organisaties/instanties die belast zijn met de aanpak van criminaliteit. Alleen dan kunnen wij samen als volk van Nickerie voor ons zelf een rustige en veilige leefomgeving creëren,aldus Comité Veilig Nickerie woordvoerder Kenneth Donk.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,16-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics