Nickerie.Net, donderdag 17 augustus 2006


Recente grondbeschikkingen Nickeriaanse boeren hebben nul-waarde bij financiŽle instellingen

'Boeren westelijke polders Nickerie zwaar teleurgesteld in Sardjoe'

Nickerie -  Landbouwers van de Westelijke polders in het district Nickerie zijn vreselijk teleurgesteld in de zogenaamde beschikkingen die zij niet lang terug hebben ontvangen. Zo hebben zij te kennen gegeven dat dit stuk geen enkele kracht beschikt bij financiŽle instellingen om een lening af te sluiten. Met andere woorden kunnen de boeren moeilijk nieuwe investeringen plegen omdat de zogenaamde dekking die ze hebben gehad, nul waard is. Om deze zaak aan te kaarten hebben zij in groepsverband besloten om het DNA lid Rashied Doekhie die zitting heeft in de oppositie, aan te spreken.

DNA- lid Rashied Doekhie in gesprek met boeren van de Westelijkepolders te Nickerie.

De diep teleurgestelde boeren die allen hun eigen politieke kleur hebben, zijn van mening dat zij vrij zijn om met wie dan ook te praten over hun problemen en dat er niks gezocht moet worden in de politieke sfeer dat zij deze keer het lid Doekhie hebben gesproken. De landbouwers hebben tijdens het gesprek aangehaald dat zij opgescheept zitten met hoge kosten die zij moeten betalen. Een van de kosten is de torenhoge landmeterkosten. Volgens landbouwer Dewanand Phaladsingh lijkt dit een money making business te zijn, omdat gebleken is dat hij en zijn broer hetzelfde aantal hectaren grond hebben, maar dat de landmeterkosten enorm verschillen. Hij vraagt zich af hoe dit mogelijk is. Zo heeft een andere agrariŽr aangehaald dat hij voor de tweede keer na bijkans 32 jaren, hetzelfde waardeloos papiertje heeft ontvangen in plaats van de beloofde beschikking waarover was gesproken.

Aan het woord landbouwer D.Phaladsingh die niet kan begrijpen, waarom er zo een groot verschil is tussen de landmeterkosten van hem en zijn broer die beiden hetzelfde aantal hectaren hebben.

Deze hardwerkende landbouwers hebben geen goed woordje voor de VHP -topper Ram Sardjoe dan hem te betitelen als een Ďvolksmisleider van de hoogste orde.í Rashied Doekhie die de boeren aanhoorde, zei dat hij zijn uiterste best zal doen om dit weer bespreekbaar te maken binnen het Parlement. Hij zei tegen de boeren dat de uitgedeelde beschikkingen beschouwd mogen worden als een dode mus. Voorts wees hij de landbouwers erop dat zij een eenheid moeten gaan vormen en van daaruit te strijden tegen onrecht en zo op te komen voor hun rechten.

 Als voorbeeld haalde Doekhie het systeem aan die A Combinatie hanteert om op te komen voor haar achterban en zaken gerealiseerd te krijgen. Hij wees hen verder ook op de truc die DNA -voorman Somohardjo toepast om elke javaan bij zich te roepen die een huis of perceel nodig heeft om te helpen. De boeren hebben aangegeven dit zaakje niet blauw - blauw te zullen laten en verder in actie zullen komen. Ook de boeren in de Oostelijke polders roeren zich in deze kwestie. Zo heeft informatie DBS bereikt dat de boeren voorlopig niet willen praten met de twee Nieuw Front parlementariŽrs, omdat zij geen geloof meer in ze hebben.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,17-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics