Nickerie.Net, donderdag 17 augustus 2006


Politie en leger in Nickerie extra waakzaam

Eric Mahabier

Nickerie - Politie en leger in het district Nickerie staan paraat om bij eventuele ongeregeldheden bij toenemend personenverkeer vanuit Guyana tijdig te kunnen ingrijpen. De gezamenlijke patrouille op de rivier is geďntensiveerd en de bewegingen van het personen- en goederenverkeer worden nauwlettend gevolgd.

Beide eenheden hebben een ‘ring’ gevormd rondom de Corantijnpolder, waardoor bij een eventuele ‘doorbraak’ van Guyanezen naar Nickerie, deze niet verder komen dan dit gebied. Dit zegt gewestelijke politiecommandant Kenneth Bruining aan dWT. De extra alertheid van leger en politie moet gezien worden mede tegen de achtergrond van de verkiezingen in Guyana op 28 augustus, die met geweld gepaard kunnen gaan. De kans is reëel aanwezig dat bij aanhoudend geweld in het buurland, Guyanezen de oversteek naar Suriname doen.

 “In het weekend gaan we andere maatregelen treffen, maar die gaan we niet prijsgeven,” stelt Bruining verder. “Indien het zover komt, weten we niet wie allemaal binnen zullen komen. Vandaar die ring, zodat ze niet verder komen, zeker niet in Paramaribo.” Totnogtoe hebben zich nog geen onregelmatigheden voorgedaan die een ‘link’ naar Guyana leggen. “Maar we zijn zeer alert.” Ook de controle op de backtrack-route, die de illegale verbinding tussen Suriname en Guyana vormt, is opgevoerd. “We hebben de hele zaak goed in beeld gebracht en kijken nu samen met het leger waar meer personeel ingezet moet worden”, zegt de gewestelijke politiecommandant. Leger en politie in Nickerie zijn dagelijks met elkaar in contact om de actuele situatie bij de grens te bespreken.

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie liet gisteren aan journalisten weten dat reeds geruime tijd de veiligheidsmaatregelen in Nickerie verhoogd zijn. Ook op regeringsniveau worden de ontwikkelingen in Guyana nauwlettend gevolgd. “We houden er ook rekening mee dat rond en na de verkiezingen de situatie erger kan worden”, zegt Santokhi. Ook de inlichtingendiensten zijn “heel alert”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,17-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics