Nickerie.Net, maandag 21 augustus 2006


Jairam vraagt herziening ontsluitingskosten

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Parlementariër Soedeshchand Jairam (PVF) heeft in een schrijven aan vicepresident Ramdien Sardjoe zijn aandacht gevraagd voor herziening van de zeer hoge ontsluitings- en landmeetkosten die de rijstboeren conform de onlangs uitgereikte bereidverklaringen moeten neertellen voor de staat.

“Alhoewel men dankbaar is voor de procedure die ingezet is in het kader van toekenning van de noodzakelijke zakelijke titels op de landbouwgronden, blijkt dat de relatief hoge kosten voor de ontsluiting en landmeting een enorme barrière vormen in de procedure”, zegt Jairam. Als gevolg van de verdere toename van het verlieslatend zijn van de sector vanwege de stijging van de prijzen van ureum, brandstof en andere zaken, zijn vele boeren nu niet in staat te voldoen aan de betalingsverplichting.

Volgens Jairam zijn de percelen bij de toewijzing tientallen jaren terug, reeds uitgemeten. De vicepresident wordt ook erop gewezen, dat het in deze niet gaat om nieuwe domeingrond, hetgeen betekent dat het artikel in de bereidverklaring dat de perceelhouder verbiedt om activiteiten te ontplooien op het terrein, niet van toepassing zou zijn. Een aantal perceelhouders is in het verleden reeds voorzien van bereidverklaringen en heeft ook de kosten ter verkrijging van een beschikking betaald.

Jairam kan zich niet voorstellen dat deze boeren wederom een bereidverklaring krijgen en de ontsluitings- en landmeetkosten dubbel moeten betalen. Harinandan Oemraw, ondervoorzitter tevens woordvoerder van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, is van mening dat een overheidslandmeter ingeschakeld moet worden om de arealen weer op te meten, omdat de rijstboeren zelf in de problemen zitten. “Buitendien zitten zij momenteel in het midden van het najaarsseizoen en hebben het geld nodig voor de verdere verzorging van het gewas, vandaar dat men niet in staat is de gevraagde bedragen neer te tellen”, aldus de ondervoorzitter van de boerenorganisatie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,21-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics