Nickerie.Net, dinsdag 22 augustus 2006


Vier gegadigden voor asfaltering weg naar South-Drain

door Ivan Cairo

Paramaribo - Vier bedrijven of joint-ventures hebben een bod gedaan om de weg naar de veerdienst te South-Drain, Nickerie, te asfalteren. Bij de opening van de aanbesteding gisteren op het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS), hebben Koop GWW BV, Surrey Paving, Lagan Construction Limited en de jointventure AMB-Ballast Nedam ingeschreven.

Koop GWW wil het project voor 23,4 miljoen euro uitvoeren, Surrey Paving voor 17,5 miljoen euro, Lagan Construction voor 15,9 miljoen euro en AMB-Ballast Nedam zegt te kunnen asfalteren voor 10,9 miljoen euro. Het project bestaat onder meer uit de constructie van de 30 kilometer lange weg vanaf de kruising Savanne- en Industrieweg richting Canawaima veerdienst te South-Drain.

Plos maakt bekend dat een door minister Rick van Ravenswaay ingestelde commissie de biedingen gaat evalueren en vervolgens een rapport met gunningsadvies zal uitbrengen aan de bewindsman. Uiteindelijk zal de minister een definitieve beslissing nemen en deze daarna doorsturen naar de Europese Commissie (EC) voor goedkeuring. Nadat de EC het rapport en gunningsadvies heeft overgenomen, wordt het contract toegewezen en wordt de desbetreffende aannemer op de hoogte gesteld. Zodra dat is gebeurd, wordt de geldigheid van het bod automatisch met zestig dagen verlengd en krijgt de contractor vijftien dagen de tijd om de nodige documenten naar Plos op te sturen. Pas na ontvangst van deze stukken krijgt de uitvoerder van het project het contract toegestuurd.

Het ministerie meldt dat de werkzaamheden inclusief de mobilisatieperiode 25 maanden zullen duren, gevolgd door een onderhoudsperiode van twaalf maanden. Pas nadat deze periode is afgesloten, wordt het project definitief opgeleverd.

In het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2006-2011 wordt aangegeven, dat economische ontwikkeling afhangt van moderne en steeds ontwikkelende infrastructuur. “Verbeteringen in de fysieke infrastructuur zorgen ervoor dat bedrijven efficiënter en betrouwbaarder kunnen opereren. De kwaliteit van de infrastructuur is één van de voornaamste factoren die door investeerders in overweging wordt genomen bij hun besluit om zich in een land te vestigen”, zegt het MOP verder. De veerverbinding tussen Guyana en Suriname zou een impuls moeten geven aan het personen- en economisch verkeer tussen de twee landen. De slechte staat waarin deze weg echter verkeert, is voorlopig nog een enorme barrière.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,21-08-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics